Ghana er en av de raskest voksende økonomiene i Afrika sør for Sahara, og Vest-Afrikas nest største økonomi. Politisk stabilitet og en rekke reformer for sektorutvikling og makroøkonomisk styring har støttet landets økonomiske vekst.

Programmet «Produktivitetsøkosystemer for anstendig arbeid» (eller Productivity Ecosystems for Decent Work) er et globalt program utført av Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO). Det er finansiert av Norad og Det sveitsiske statssekretariatet for økonomi (SECO) – med Ghana, Sør-Afrika, og Vietnam som pilotland.

I Ghana skal dette programmet ta tak i noen av Ghanas viktigste økonomiske utfordringer, som lav produktivitet og konkurranseevne og få anstendige arbeidsmuligheter for landets kvinner og menn.

Prosjektlanseringen fant sted i Accra, under ILO-sjefens besøk til Ghana og Côte d’Ivoire (Elfenbenskysten). Ghanas arbeidsminister, Ignatius Baffour Awuah, Norges ambassadør i landet, Ingrid Mollestad, den sveitsiske ambassadøren i Ghana, Simone Giger, og andre representanter fra arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner deltok på lanseringen, ifølge en pressemelding.

Samarbeid legges vekt på

Samarbeid er en stor del av prosjektets arbeidsmetode.

Samarbeid med regjeringen, fagforeninger, privat sektor og sivilsamfunnet vil være avgjørende for å oppgradere produksjonsprosesser, hjelpe bedrifter med å gå fra uformell til formell virksomhet, heve kompetansen til arbeidere og gründere – slik at de kan bruke mer avanserte tekniske ferdigheter, og sikre at miljømessige og sosiale standarder blir overholdt.

Produktivitetsvekst nødvendig for bærekraft

— Produktivitetsvekst er avgjørende for bærekraften til lokale virksomheter. Med økt produktivitet kan bedrifter produsere mer med færre ressurser, noe som gjør dem i stand til å forbli konkurransedyktige og trives i markedet, sa ILOs generaldirektør, Gilbert F. Houngbo.

— Produktivitetsvekst er en avgjørende faktor for å bestemme levestandarden og lønnen til kvinner og menn. Det er en forutsetning for og et resultat av anstendig arbeid og sosial rettferdighet. Vi trenger nye tilnærminger for å skape en god syklus mellom produktivitetsvekst og det å skape anstendige arbeidsplasser, understreket han.

Gjenopplive og styrke Ghanas bedrifter

— Dette prosjektet kommer på et beleilig tidspunkt for å bidra til å gjenopplive og styrke bedrifter i kritiske sektorer av Ghanas økonomi, sa landets arbeidsminister. Jeg er glad for at prosjektet vil forbedre arbeidsforholdene til tekstil-, kles- og sheasmørindustriene. Disse sektorene har potensial til å akselerere veksten i industrisektoren – og hele økonomien – ved å øke jobbskaping og lokal økonomisk utvikling innenfor hele forsyningsverdikjeden.

Kvinners deltakelse avgjørende

Den norske ambassades ministerråd Kyrre Holm støtter prosjektets satsing på sektorer som der hovedsakelig kvinner jobber. — Kvinners deltakelse på arbeidsmarkedet betyr noe, for kvinner, men også for landets produktivitetsvekst, sa Holm. Når kvinner har like muligheter som menn, er det mer sannsynlig at de er i produktivt arbeid, understreket han.