Ikke-melanom hudkreft er kreftformer som utvikler seg i de øvre lagene av huden. De to hovedtypene av denne kreften er basalcellekarsinom og plateepitelkarsinom.

Ny forskning fra Verdens helseorganisasjon (WHO) og Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) fremhever en alarmerende byrde forårsaket av sykdommen gjennom yrkesmessig eksponering for ultrafiolett (UV) solstråling, og understreker behovet for langt bedre forebyggende tiltak. Dette melder de to FN-organisasjonene i en pressemelding.

I 2019 ble omtrent 1,6 milliarder mennesker i arbeidsfør alder – det vil si femten år eller eldre – utsatt for ultrafiolett solstråling mens de jobbet utendørs, ifølge anslagene. Dette tilsvarer 28 prosent av den globale befolkningen i arbeidsfør alder.

Samme år mistet nesten 19 000 mennesker i 183 land livet på grunn av ikke-melanom hudkreft påført av soleksponering. De fleste (65 prosent) av disse var menn.

Tredje høyeste jobbrisiko

— Ubeskyttet eksponering for UV-stråling på jobben er en viktig årsak til yrkesrelatert hudkreft. Men det finnes effektive løsninger for å beskytte arbeidere mot solens skadelige stråler og forhindre deres dødelige effekter, understreker Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHOs generaldirektør.

Yrkeseksponering for ultrafiolett solstråling har blitt identifisert som den tredje største arbeidsrelaterte risikofaktoren for kreftdødsfall globalt.

I perioden fra 2000 til 2019 ble hudkreftdødsfall knyttet til soleksponering på arbeidsplassen nesten doblet, og økte med 88 prosent, fra 10 088 dødsfall i 2000 til 18 960 dødsfall i 2019.

Dødsfall kan stort sett forebygges

Ifølge Gilbert Houngbo, ILOs generaldirektør, kan dødsfallene på grunn av soleksponering på jobben «stort sett forebygges gjennom kostnadseffektive tiltak».

— Det haster at myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakere jobber sammen for å redusere yrkesrisikoen for UV-eksponering. Dette kan redde tusenvis av liv hvert år, understreket han.

De to FN-organisasjonene ber om mer hardfør handling for å beskytte arbeidere mot farene ved sollyseksponering.

Dette vil kreve beskyttelse mot UV-stråling som starter når arbeiderne først begynner å være utendørs, slik at de kan beskyttes gjennom hele karrieren.

Regjeringstiltak

Politiske anbefalinger inkluderer å sikre skygge, justere arbeidstiden slik at den faller når solen ikke er på det sterkeste, utdanning og opplæring og utstyre arbeidere med solkrem og personlige verneklær.

I tillegg bør tiltak tas når ultrafiolettindeksen, et mål for hudskadelig ultrafiolett stråling, når nivå tre eller høyere.

For å støtte denne innsatsen lanserte FN-organisasjoner i juni i fjor en app «SunSmart Global UV», som lar de som jobber utendørs estimere eksponeringen deres for ultrafiolett solstråling, samt gi UV- og værmeldinger. Appen kan lastes ned på Apple- og Android-plattformer.

Lær mer

Om arbeidsliv

Om ILOs arbeid

Om WHOs arbeid