Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Chith Jed Poth, en kambodsjansk migrant var bare 17 år dag han begynte å jobbe i den thailandske fiskeindustrien i 2007. Han var utsatt for og vitne til en rekke overgrep på jobb. Blant annet ble ikke lønn utbetalt og pass beslaglagt, noe som er klassiske tegn på tvangsarbeid. Uten penger og pass er arbeideren prisgitt arbeidsgivers forgodtbefinnende.

Etter at Thailand i 2018 undertegnet protokollen til ILO-konvensjonen mot tvangsarbeid, skjedde det endringer. Ifølge Chith Jed Poth ble lønnen høyere og utbetalt som lovet. Også arbeidstiden ble mer regulert og hviletiden lenger.

Arbeidsgiveren min bryr seg mer om helsen og trivselen vår nå og vi har fått helseforsikring slik at vi kan oppsøke sykehus hvis vi blir syke eller skadet

Chith Jed Path

ILOs avtale førte til lovendringer

Undertegning av protokollen førte til at Thailands lovgivning mot menneskehandel måtte tilpasses. Myndighetene, fiskernes fagorganisasjon og arbeidsgiverorganisasjonene forhandlet lenge for å komme til enighet. Resultatet er en lovgivning som tydeliggjør hvor viktig det er å identifisere og stoppe tvangsarbeid.

Det er dessverre vanskelig å få arbeidsgivere til å endre holdninger og mye gjenstår før loven blir effektivt håndhevet. Det er også en utfordring at Thailand ikke har ratifisert ILOs kjernekonvensjoner 87 og 98 som fastsetter arbeideres organisasjonsfrihet. Landet har nasjonale lover som hindrer migrantarbeidere i å bygge opp og lede fagforeninger.

Internasjonalt samarbeid i kampen mot menneskehandel og rovfiske

Under festivalen «Film fra Sør» i Oslo i november 2019 ble dokumentarfilmen Ghost Fleet vist og diskutert. Filmen viser hvordan migranter og folk fra landsbygda lokkes eller kidnappes i storbyen, før de blir solgt som slaver til selskaper som driver ulovlig fiske. Om bord blir de fratatt pass og identifikasjonspapirer. Ofte flyttes de fra båt til båt uten å være i land på 10-15 år. Mishandling er utbredt og mange mister livet om bord.

I diskusjonen som fulgte filmvisningen i Oslo i fjor fortalte fagdirektør Gunnar Stølsvik i Nærings og fiskeridepartementet om departementets engasjement i «Blue Justice Initiative». Dette er et internasjonalt initiativ mot grenseoverskridende organisert kriminalitet i den globale fiskeindustrien, støttet av blant andre FNs utviklingsfond. Stølsvik samarbeider også med FNs kontor mot narkotika og kriminalitet (UNODC), ILO og INTERPOL i kampen mot menneskehandel og rovfiske.

Ghost Fleet følger den thailandske menneskerettighetsaktivisten Patima Tungpuchayakul og hennes kollegaer. De reiser blant annet til Indonesia for å hjelpe ofre for slaveri på fiskebåter slik at de kommer seg hjem til familiene sine og stille bakmennene for retten. Dette er et arbeid som har gitt henne og organisasjonen hennes mektige fiender.

Flere ressurser

Ship to shore – ILO prosjekt

ILOs konvensjoner