Kina arrangerer tre store møter i mai. Internasjonalt samarbeid, Afrika og fredsbevarende styrker er stikkord for mai måned i FNs sikkerhetsråd.

Bedre internasjonalt samarbeid

Kinas presidentskap i Sikkerhetsrådet sparkes i gang med en debatt om internasjonalt samarbeid mellom land 3. mai. Utfordringer som krysser landegrenser krever at land samarbeider om å løse dem. Klimaendringer, pandemi og internasjonal terrorisme er noen slike utfordringer som og kan påvirke fred og sikkerhet.

Til tross for at landene i Sikkerhetsrådet er enige om at internasjonalt samarbeid er nødvendig for å løse internasjonale problemer og konflikter er de ofte uenige om hvor langt dette samarbeidet skal strekke seg. Kina for eksempel har ikke-innblanding i andre staters anliggender som en lang linje i sin utenrikspolitikk. De setter suverenitetsprinsippet høyt, og er forsiktige med å kommentere på hva som foregår innad i et land.

Andre stater i Sikkerhetsrådet mener internasjonalt samarbeid bør strekke seg lenger og er mer positive til å bruke sanksjoner eller andre virkemidler for å tvinge land til å endre oppførsel om de truer fred og sikkerhet.

Korona og konflikter i Afrika

I Afrika har 4,4 millioner mennesker blitt smittet av koronaviruset. Selv om smitten i Afrika har vært relativt lav sammenliknet med andre regioner i verden har Afrika blitt hardt rammet økonomisk av pandemien. Ifølge Verdensbanken kan 40 millioner mennesker i Afrika bli rammet av ekstrem fattigdom som følge av pandemien.

Kina arrangerer et møte i Sikkerhetsrådet om mulighetene for bedre internasjonalt samarbeid for å hjelpe Afrika bygge seg opp igjen etter koronapandemien. Møtet skal også gi Sikkerhetsrådet bedre kunnskap om hvordan pandemien har påvirket konflikter på kontinentet.

FN har sett at terrorister og væpna grupper i Afrika har forsøkt å utnytte konflikten til sin fordel, og politiske valg i regionen er mer utsatt for politiske spenninger på grunn av helsekrisen. I tillegg til dette er fattigdommen og de sosiale og økonomiske effektene som kommer i kjølvannet av en slik helsekrise vi står overfor ofte en grunnleggende årsak til konflikter.

FNs fredsbevarende styrker

Denne måneden arrangerer Kina et viktig møte om sikkerheten og tryggheten til FNs fredsbevarende styrker. Dette er et viktig tema for Kina som også under sin forrige presidentperiode i 2020 arrangerte et møte om dette. Månedens møte skal blant annet se på hvordan koronaviruset påvirker fredsbevarende personell i felt.

Kina er det landet i verden som bidrar med flest personell til FNs fredsbevarende styrker og den nest største donoren til FNs budsjett for fredsbevarende styrker. Kina har engasjert seg mer i FNs fredsbevarende styrker de siste tiårene, og ifølge CSIS er dette en del av Kinas strategi for å ta større globalt lederskap og gjøre Kina mer synlig på den internasjonale arenaen.

I april etablerte Kina en vennegruppe som skal jobbe for å¨ bedre fredsbevarende styrkers sikkerhet sammen med Brasil, Indonesia og Rwanda. Gruppen bringer sammen 49 land og regionale organisasjoner som skal se på hvordan man gjøre fredsoperasjoner tryggere.

Les mer om Sikkerhetsrådets program for mai måned her