Dette innlegget stod på trykk i Dagsavisen 13/2/20

Vi er mange, i alle sektorer, bransjer, aldere og livssituasjoner som er utålmodige etter å komme i gang med et mer systematisk samarbeid hvor vi kan bidra mest mulig effektivt og under en forutsigbar og dyktig ledelse. I dette handlingens tiår vil vi være med på den store dugnaden vi har foran oss før bærekraftsmålene skal være oppnådd i 2030. Det er viktig med engasjement, oppslutning om målene, troen på at vi denne gangen kan vi få til varige og nødvendige endringer og sist, men ikke minst gleden over å få være med på historiens største samarbeidsprosjekt.

Vi har brettet opp ermene og vi er klare. For å være effektive og yte optimalt i samarbeid, trenger vi en tydeligere plan for gjennomføring. Vi må vite hvordan samarbeidet skal ledes, organiseres, konsulteres og justeres slik at vi alle får oppgaver vi er skikket til, at de utføres i riktig rekkefølge, mot et felles resultat og at også de mindre attraktive oppgavene blir løst.

Norge har påtatt seg å lede det globale pådriverarbeidet for at vi skal nå FNs 17 bærekraftsmål innen 2030. Da må dette følges opp på hjemmebane med en nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene, slik de andre nordiske landene har. En ambisiøs, konkret handlingsplan virker uunnværlig hvis vi skal forstå og utføre det som forventes av oss og dra i samme retning. Hvis en slik handlingsplan gjøres tilgjengelig for «folk flest», blir innsatsen i Norge mer målrettet og planen kan være til inspirasjon for andre land og organisasjoner. Norge skal rapportere i FN sommeren 2021 på hvordan vi ligger an til å nå målene, hvordan skal dette gjøres på en god måte når vi ikke har en felles nasjonal handlingsplan?

Det er blitt sagt at å komme sammen er begynnelsen, å holde sammen er framgang, mens å arbeide sammen er suksess. Tidspunktet er nå og Nikolai Astrup er den ansvarlige ministeren. Klar, ferdig, – ?