På arbeidernes dag 1. mai skrev Ryder, som leder Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO), en kronikk om arbeidernes situasjon før og etter koronapandemien. Han mener situasjonen i arbeidslivet globalt lenge har vært preget av dårlige arbeidsforhold for millioner av arbeidere. Nå oppfordrer han til en opprydning i kjølvannet av koronakrisen.