Dette ifølge den sjuende utgaven av ILO Monitor «COVID-19 and the world of work”.

Mennesker verden over opplevde å miste inntekten sin da koronapandemien slo inn for fullt og landene stengte ned for å bekjempe viruset. Hele 8,8 prosent av globale arbeidstimer, tilsvarende 255 millioner fulltidsjobber forsvant i 2020.

— Fjoråret var en jobbkrise av dimensjoner - omtrent fire ganger større enn det som skjedde under den globale finanskrisen, sa Sher Verick, sjef for ILOs sysselsettingsstrategi avdeling til Al-Jazeera.

Tapet av arbeidstimer vært fire ganger større enn under finanskrisen i 2009 som har ført til at mange har mistet jobben eller fått redusert arbeidstid, ifølge ILO. Organisasjonen er spesielt bekymret for kvinner, unge mennesker og ufaglærte arbeideres jobbmuligheter og økende ulikhet. Flere kvinner (5 prosent) enn menn (3,9 prosent) mistet jobbene sine eller ble permittert i 2020, og yngre arbeidstakere (8,7 prosent) er hardere rammet enn eldre (3,7 prosent).

Utsiktene til bedring i 2021 avhenger av hvordan pandemien utvikler seg og hvilke tiltak landene iverksetter for å gjenreise økonomien, men ILO anslår at de fleste land vil oppleve bedring i siste halvdel av året når effekten av koronavaksinene viser seg.

FNs program for økonomiske og sosiale saker (UNDESA) advarer om pandemiens negative konsekvenser for bærekraftsmålene og økende forskjeller mellom fattige og rike. I sin årlige rapport om verdens økonomiske situasjon og utsikter som ble lansert forrige uke anslår de at 797 millioner mennesker vil leve i ekstrem fattigdom i 2030, som er mer en 9 prosent av verdens befolkning.