Lang prosess

Det å stemme har ikke alltid vært lett! I Grunnloven fra 1814 var det bare menn over 25 år som eide land som kunne stemme. Slik var det i over 100 år, og ikke før i 1978 fikk 18-åringer retten. Det har med andre ord vært mange som opp gjennom tiden har sloss for at vi skal ha denne friheten. Disse forkjemperne har blant andre sikret at Norge er et land med ytringsfrihet og organisasjonsfrihet. Jeg skal ikke gå inn på prinsippene demokrati er bygget på, derimot har jeg lyst til å komme med en liten, men utrolig viktig statistikk.

Det å stemme og påvirke beslutninger som tas i nærmiljøet er en sjelden mulighet. I dag lever under halvparten av verdens befolkning i land med demokratisk styre, og langt færre lever i det som karakteriseres som fullverdige demokratier. Rundt omkring i verden ofrer unge mye for retten til å styre over sine egne liv og ta sine egne valg. Derfor synes jeg det er synd at over halvparten av unge her til lands velger å ikke stemme. Ja, det er et lokalt valg, men jeg vil oppfordre til å også tenke globalt.

Engasjer deg!

Flere ganger har jeg hørt fra unge mennesker at de opplever politikk som noe fjernt og fremmed som voksne holder på med. Da skjønner jeg at en fort kan tenke at politikk ikke er noe for deg. Likevel vil jeg utfordre deg til å se på det annerledes. For paradokset er jo at hvis man ikke stemmer fordi man ikke er engasjert i sakene, så blir det enda vanskeligere å påvirke de sakene man faktisk engasjerer seg for.

Derfor er min oppfordring til oss unge at vi ikke bare finner ut av og reflekterer over hvilke saker vi synes er viktige i tiden før valgdagen, men også i tiden imellom. Fordi selve valgene skjer jo bare hvert 2. år, og når det først skjer får man veldig mye informasjon kastet etter seg på kort tid. Det kan forståelig nok virke overveldende for mange, spesielt for unge som ikke har stått i disse problemstillingene flere ganger før.

Mange muligheter

Det er utrolig verdifullt at vi som er unge i Norge har et såpass godt utvalg av fritidsaktiviteter og organisasjoner som er spesifikt rettet mot oss! Medlemsorganisasjonene i landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) dekker ikke bare de politiske ungdomspartiene, men også alt fra musikk, dans og fisking til ideelle, solidariske og andre interesseorganisasjoner. Hvis du er med i en slik organisasjon, vil du ikke bare lære og jobbe med det som betyr noe for deg. En vil også bli mer kjent med lokalsamfunnet rundt seg og hvilke utfordringer eller mangler det kanskje har. Disse tilbudene er et direkte produkt av demokratiet og organisasjonsfriheten vår, og jeg oppfordrer absolutt alle til å ta en kikk på hvor mye spennende og forskjellige det finnes der ute.

For unge stemmer kan definitivt være verdt å lytte til. Vi har verktøyene som trengs, men de må bli brukt på riktig måte. Forrige uke ble FNs ungdomskontor (UNYO) lansert, noe som viser at det er mulig å gjøre handling om til ord og faktisk ta unge stemmer på alvor. De valgene som blir tatt nå går i arv til oss selv og generasjonen under. Ha dette i tankene om du enda ikke har stemt i år, og engasjer deg også i mellomtiden frem mot neste stortingsvalg. Godt valg, og bruk stemmeretten din!

Thomas Aarheim, president i FN-studentene i Norge. Foto: Privat