Denne uken har El Ghassim Wane, som både er MINUSMAS leder og FN generalsekretærs spesialrepresentant for Mali, oppdatert Sikkerhetsrådet om prosessen rundt operasjonens tilbaketrekkingsprosess, ifølge UN News. Dette vil skje innen slutten av året.

Livsviktig arbeid

— MINUSMA kan forlate Mali, men FN, og sine organisasjoner, fond og programmer, forblir, sa Wane. Aldri før har dette arbeidet vært så viktig som det er i dag, understreket han. Han ønsket også velkommen maliske myndigheters sikkerhetsgaranti for FN-personell.

Wane ba om ytterligere midler til FNs landteam og alle humanitære organisasjoner i landet, slik at de kan fortsette å støtte Malis utviklingsinnsats.

MINUSMA ble opprettet av Sikkerhetsrådet i 2013, etter et kupp året før. I løpet av det siste tiåret har operasjonen blitt FNs mest utfordrende fredsbevarende oppdrag, med over 303 omkomne – i en tid med ekstremistisk vold og utbredt usikkerhet i store deler av områdene i nord- og midtområdene av landet.

Innen desember vil misjonens tolv leire og en midlertidig operasjonsbase være stengt og overlevert til overgangsmyndighetene, mens «blå helmene», eller militærpersonellet, på rundt 12 947 vil bli repatriert.

Man vil trappe ned på sivilansatte og utstyr – en last på ca. 5 500 sjøcontainere og nesten 4 000 kjøretøyer – vil bli flyttet til andre oppdrag eller sendt tilbake til giverlandene.

En viktig overgang

I et eksklusivt intervju med UN News like før orienteringen, sa spesialrepresentant Wane at selv om det gjenstår mye å gjøre før den endelige nedstengingen av MINUSMA, hjelper de maliske aktører med å forberedelsene for å overta, når FN-operasjonen har forlatt landet.

I begynnelsen av august innkalte MINUSMA til en diskusjon med myndighetene for å orientere dem om hva de har oppnådd de siste ti årene, samt hva som gjenstår.

— Det er åpenbart mye som gjenstår, sa Wane. Og målet var å hjelpe Mali med å forberede seg så mye som mulig, slik at de kan å ta over ... og fortsette stabiliseringsinnsatsen vi har støttet de siste ti årene, understreket han han og la til at FN var i Mali før MINUSMA ble opprettet. — Vi vil fortsette å tilby støtte til det maliske folket og regjeringen.

Wane fremhevet også at MINUSMA er forpliktet til å sikre tettest mulig samarbeid og samkjøring, slik at FN-operasjonens avgang ikke fører til et tomrom som kan bidra til mer ustabilitet og sårbarhet for den sivile befolkningen.

Mange utfordringer

Tilbaketrekkingsprosessen, skissert i Sikkerhetsrådets resolusjon 2690, har vært strukturert i to faser. Den første fasen kom i gang i juli, og innebar stenging av MINUSMAs mindre utposter og leire i avsidesliggende regioner.

Fremgangen så langt har vært full av utfordringer, ifølge Wane.

Han fortalte om utfordringene opplevd rundt under stengingen av FN-operasjonens Ber-leir, inkludert en krevende 51-timers reise – for å dekke bare 57 kilometer – til Timbuktu, gjennom tøft terreng, forverret av regn og usikkerhet.

— Konvoien ble angrepet to ganger av uidentifiserte ekstremistiske elementer, skadet fire fredsbevarende styrker og skadet tre kjøretøy, sa han.

Den andre fasen, som er planlagt til å vare til midten av desember og vil fokusere på stengingen av ytterligere seks baser, byr også på logistiske og sikkerhetsmessige utfordringer.

Her vil de dekke avstander på opptil 563 kilometer, og håndtere over 1 050 lastebillass med utstyr, mens det er trolig at de bli utsatt for bakholdsangrep og improviserte eksplosive enheter (IED).

Den politiske dimensjonen

Den politiske dimensjonen i Mali kan ikke overses, sa Wane, og viste til uenighet rundt skjebnen til fraflyttede leire mellom Malis militære og de som har undertegnet fred- forsoningsavtalen for Mali.

Han fremhevet det presserende behovet for å finne et felles grunnlag som vil bidra til å unngå hendelser som kan hemme tilbaketrekningsprosessen, og sette utsiktene til å gjenoppta fredsprosessen i fare.

«Niger-faktor»

FN-utsendingen bemerket også at situasjonen i Niger, i kjølvannet av den nåværende militære maktovertakelsen, også påvirker MINUSMAs tilbaketrekningsplan, gitt at rutene til havnene i Cotonou (Benin) og Lomé (Togo) krysser Niger.

— Det er avgjørende at vi kan frakte utstyr og materialer over Niger til disse havnene, slik at det kan bli sendt tilbake til de berørte troppene og politibidragende land, sa Wane.

Lær mer

Konfliktside om Mali

Landside om Mali

FNs sikkerhetsråd avvikler Malis fredsbevarende oppdrag, MINUSMA

MINUSMAs fremtid: Vanskelige valg i sikte