1. Hvem regnes som en menneskerettighetsforkjemper?

Menneskerettighetsforkjempere eller menneskerettighetsforsvarere, er enten enkeltpersoner eller grupper som arbeider for å styrke vernet og gjennomføringen av menneskerettighetene, uten bruk av vold eller våpenmakt.

Menneskerettighetsforkjempere forsvarer andres rettigheter, og er ofte talspersoner for sårbare og marginaliserte grupper eller for de som ikke har mulighet til å forsvare seg selv. De representerer i mange tilfeller lokale krefter som arbeider for endringer i sitt nærmiljø.

2. Hvorfor er det viktig å forsvare menneskerettighetene, og hvilke rettigheter er mest under press?

Menneskerettighetsforkjemperes innsats er uvurderlig for at alles menneskerettigheter ivaretas, og deres arbeid kan være avgjørende for utvikling av rettsstat og demokrati. De arbeider for sivile og politiske så vel som økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Disse personene og organisasjonene gjør et svært viktig arbeid med å dokumentere og påpeke brudd på statenes plikt til å fremme og respektere menneskerettighetene.

3. Hva handler FNs erklæring om menneskerettighetsforkjempere om?

FNs erklæring om menneskerettighetsforkjempere ble vedtatt i 1998 og utgjør det normative, eller juridiske, grunnlaget for arbeidet med menneskerettighetsforkjempere. Erklæringen fastslår at land eller stater har et særlig ansvar for å beskytte dem som arbeider for å fremme menneskerettighetene, også mot angrep fra ikke-statlige aktører. Erklæringen understreker statens ansvar for å respektere rettigheter som er sentrale for menneskerettighetsforkjempere, som retten til ytringsfrihet og informasjons-, organisasjons og forsamlingsretten.

4. Hvilken rolle har Norge spilt i dette arbeidet?

Norges har i mange år prioritert støtte til menneskerettighetsforkjempere i FN. Norge ledet arbeidsgruppen som utarbeidet FN-erklæringen om menneskerettighetsforsvarere i 1998. Etter et norsk initiativ ble mandatet for en spesialrapportør for menneskerettighetsforsvarere opprettet av FN i 2000. Dette vervet innehas for tiden av Mary Lawlor fra Irland.

Norge leder forhandlingene i FN om beskyttelse av menneskerettighetsforsvarere. Både i FNs menneskerettighetsråd og i FNs generalforsamling er dette et krevende arbeid, siden FNs medlemsland har ulike syn på menneskerettighetsforsvareres rolle i samfunnet. Likevel har både FNs generalforsamling og FNs menneskerettighetsråd den senere tid vedtatt tydelige resolusjoner ved konsensus. De siste månedene har FN-delegasjonen i New York vært vertskap for flere arrangementer for menneskerettighetsforkjempere, også med pressen, for eksempel med kvinnelige rettighetsforkjempere fra Afghanistan og Myanmar.

5. Er det farlig å være en menneskerettighetsforsvarer?

Å kjempe for menneskerettighetene kan være utfordrende og risikofylt, særlig hvis man gjør det i sitt eget land. Ifølge den siste rapporten fra organisasjonen «Front Line Defenders» økte drap på rettighetsforkjempere i 2022, med 401 dødsfall totalt i 26 forskjellige land.

Mange lands myndigheter oppfatter menneskerettighetsforsvareres arbeid som en trussel mot etablerte maktstrukturer. I noen land anklages menneskerettighetsforsvarere også for å stå i veien for økonomisk vekst og utvikling, som følge av engasjement knyttet til næringsvirksomhet, infrastrukturutvikling og miljø.

FN har under Norges ledelse i flere sammenhenger uttrykt sterk bekymring for at menneskerettighetsforsvarere i økende grad blir utsatt for trusler, stigmatisering, intimidering, represalier, vold og drap, og for manglende straffeforfølgelse av de ansvarlige. FNs spesialrapportør fremhever særlig trusler rettet mot spesielt utsatte menneskerettighetsforsvarere, herunder mennesker og organisasjoner som arbeider med kvinners rettigheter, lesbiske, homofile, bifile trans- og interkjønnspersoners (LHBTI) rettigheter, urfolks rettigheter, menneskerettighetsspørsmål knyttet til miljø, landrettigheter og utnyttelse av naturressurser, og menneskerettighetsforsvarere som arbeider i konflikt- og post-konflikt-situasjoner.

Lær mer

Om menneskerettigheter på fn.no.

FNs erklæring om menneskerettighetsforkjempere (på engelsk).

Om Norges innsats for menneskerettighetsforkjempere på regjeringens sider.

Om hva menneskerettighetsforkjempere gjør i praksis på FNs høykommissær for menneskerettigheters sider (på engelsk).