Rapportserie om partssamarbeid

Rapporten Social Dialogue Report 2022: Collective bargaining for an inclusive, sustainable and resilient recovery er basert på en gjennomgang av kollektive avtaler og forhandlingspraksis i 80 land på ulike stadier i den økonomiske utviklingen, samt lov- og regelverk i 125 land. Den betegnes som den første i en serie «flaggskiprapporter» om partssamarbeid i arbeidslivet.

Ifølge rapporten får over en tredel av arbeidstakerne i 98 land lønnen sin regulert av kollektive avtaler, men det er betydelig variasjon mellom land – fra over 75 prosent i mange europeiske land til under 25 prosent i halvparten av landene med tilgjengelige data.

Likere lønn

Kollektive forhandlinger, dvs. frivillig forhandling mellom en eller flere arbeidstakere eller arbeidstakerorganisasjoner og en eller flere arbeidsgiverorganisasjoner, kan på en effektiv måte redusere lønnsforskjeller.

Rapporten viser også at jo høyere andel av de ansatte en kollektiv avtale berører, jo mindre er lønnsforskjellene. Dessuten kan kollektive forhandlinger bidra til økt likelønn mellom kjønnene, bedre foreldrepermisjonsordninger og tiltak mot kjønnsbasert vold i arbeidslivet.

Uunnværlig under pandemien

Kollektive forhandlinger har spilt en avgjørende rolle i å redusere skadevirkningene av covid-19-krisen i arbeidslivet.

Styrket HMS-arbeid, betalt sykefravær og inkluderte helsetjenester gjennom kollektive avtaler har bidratt til å beskytte millioner av arbeidere.

Kollektive avtaler for å muliggjøre arbeid hjemmefra under pandemien utvikler seg nå til mer langsiktige, felles rammeverk for anstendig arbeid hjemmefra.

– Kollektive forhandlinger har vært en effektiv metode for å bli enige om inkluderende løsninger på felles bekymringer eller utfordringer, sa ILO-direktør Guy Ryder i forbindelse med lanseringen av rapporten.