Hvordan ville livet ditt vært hvis hyllene i matbutikken var tomme fordi leveranser ble blokkert, og gårdsmarker var strødd med landminer? Selv om forholdet mellom miner og mat produksjon kan virke opplagt utgjør landminer en enorm trussel mot matsikkerhet.

Tirsdag 4. april markerer verden Den internasjonale dagen for bevissthet rundt miner og minerydding, utpekt av FNs generalforsamling. I år vil fokuset være på å trappe opp støtte til handling mot landminer, siden nesten 70 land rundt om i verden sliter med landminer i dag.

1. Landminer er et stort problem for mattilgang

Matsikkerhet påvirkes av landminer på grunn av manglende tilgang til dyrkbar jord. Minefelt er i utgangspunktet lagt enten for å gi beskyttelse til militærbaser og strategiske ressurser eller som hindrer for fiendens bevegelsesfrihet. Mattilgang brukes som våpen, siden det kan være utrykt å dyrke på jordbruksland, eller fordi veier eller havner er forurenset med eksplosiv ammunisjon, noe som gjør det farlig å transportere mat dit folk trenger det – enten i byer, eller i butikker rundt om i verden.

2. Jordbruk er en stor del av økonomien i mange land som er berørt av landminer

Mange av de landene som er mest berørt av landminer – som Kambodsja, Sri Lanka, Ukraina og Zimbabwe – har jordbruk som den viktigste del av sin økonomi. I 2021 eksporterte Ukraina nesten 28 milliarder dollar med mat – som mais og hvete – til alle verdens regioner. Nå som konflikten har eskalert, har også landminer og annen eksplosiv ammunisjon økt betydelig, spesielt i de sørlige og østlige områdene av Ukraina. Dette er et stort landbruksområde, noe som betyr at landminer kan utgjøre en risiko for sikkerheten til bøndene, og at betydelige mengder avlinger fortsatt er utilgjengelige. Global matsikkerhet fortsetter å være i fare siden Ukrainas 2022-avlinger falt kraftig, samtidig som internasjonale priser forblir høye.

3. Landminer legges nær vannkilder

Man kan ikke dyrke mat uten vann. Landminer legges som regel nær vannkilder for å forsterke naturlige hindrer – som strender, elver, innsjøer og vanningsgrøfter. I konflikt brukes demninger og vannkraft planter som strategiske mål, og blir «beskyttet» av minefelt. Dette forsterker matusikkerhet for familier, men særlig for husdyr, dyreproduksjon og gjetesamfunn.

4. Landminer kan ligge i dvale i årevis

Selv etter at kampene tar slutt, etterlater konflikter ofte en skremmende arv: landminer og eksplosiv ammunisjon som forsøpler lokalsamfunn. Nøyaktig hvor mange uoppdagede landminer som ligger rundt om i verden er ukjent, men estimater går på titalls millioner. Disse koster ikke bare liv og lemmer, men hindrer også lokalsamfunn i å få tilgang til land som kan brukes til jordbruk, samt viktige tjenester som mat, vann, helsehjelp og humanitær hjelp. Det betyr at minerydding i dag vil påvirke matsikkerhet rundt om i verden i morgen, og for den neste generasjonen.