Norge faller fra fjerde til sjuende plass blant verdens land i en nylig utgitt rapport fra FN-initierte Sustainable Development Solutions Network. Rapporten måler alle lands fremgang i arbeidet for å nå bærekraftsmålene. Norge er fremdeles ett av landene som gjør det best globalt, men vi scorer altså lavere enn tidligere sammenlignet med andre land.

Norge påvirker negativt

Hovedforfatter av rapporten er den kjente økonomen Jeffrey Sachs. Sachs og hans medforfattere har funnet at Norge gjør det dårligere enn tidligere på mål 17, Samarbeid for å nå målene. Faktisk påvirker vi negativt andres lands muligheter til å nå sine mål, den såkalte "spillover-effekten" har økt.

— Norge går feil vei inn i fremtiden. Vi er med på å ødelegge andres lands muligheter til å nå sine mål, og vi gjør mindre for å nå målene her til lands. Tidligere toppet Finland, Danmark, Sverige og Norge listen over landene som lå best an til å nå bærekraftsmålene. Nå faller imidlertid Norge fra, og Tyskland, Østerrike og Frankrike scorer høyere enn oss, sier FN-sambandets generalsekretær, Catharina Bu.

Catharina Bu, generalsekretær i FN-sambandet. Foto: Magent fotobyrå/Knut Neerland

Norges forbedringspunkter

Dette er målene Norge gjør det dårligst på: Mål 13, på grunn av høye klimagassutslipp, mål 12 fordi vi kaster svært mye elektronisk avfall uten å resirkulere, mål 2 siden vi spiser for mye mat som krever mye energi, og mål 15 siden vi verner og passer for dårlig på egen natur.

— Som ett av verdens rikeste og mest ressurssterke land, forventer jeg – i likhet med FN  at Norge gjør en bedre jobb. Vi trenger en bærekraftig verden der vi jobber sammen for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030, sier Bu.

Dagens rangering, 2023:

Rangering

Land

Poeng

1

Finland

86,76

2

Sverige

85,98

3

Danmark

85,68

4

Tyskland

83,36

5

Østerrike

82,28

6

Frankrike

82,05

7

Norge

82,00

Referanse: https://dashboards.sdgindex.org/rankings

Fjorårets rangering, 2022:

Rangering

Land

Poeng

1

Finland

86,51

2

Danmark

85,63

3

Sverige

85,19

4

Norge

82,35

5

Østerrike

82,32

6

Tyskland

82,18

7

Frankrike

81,24

Referanse: https://www.sustainabledevelopment.report/reports/sustainable-development-report-2022/