– Gode nyheter, Norge har ratifisert ILO-konvensjon 189 om hjemmearbeidere, tvitret generaldirektør i ILO, Guy Ryder, da Norge signerte avtalen 8. juli i år.

Konvensjon nr. 189 om anstendig arbeid for arbeidstakere i private hjem ble vedtatt for ti år siden, og er et viktig steg for å oppnå anstendig arbeidsforhold for hjemmearbeidende.

Hvem regnes som «hjemmearbeidende»?

Hjemmearbeidende inkluderer blant annet mennesker som vasker og steller hus, gjør vedlikehold og mangler ofte formelle rettigheter i landene de bor og jobber i. Det er særlig kvinner som sorterer under denne gruppen.

Det finnes flere enn 75 millioner mennesker i denne kategorien arbeidstakere, og ofte er de blant de fattigste og mest sårbare gruppene i samfunnet. Konvensjonen er tydelig på at denne typen arbeid skal telle som ordinært arbeid, og at dette bør dermed gi disse menneskene flere rettigheter til beskyttelse.

Norges bidrag?

Norge bekrefter nok en gang sitt engasjement for å sikre fundamentale rettigheter og arbeidet for anstendig arbeid ved å vedta denne konvensjonen, sa Ryder i en kommentar til ILO news. ILOs siste rapport om hjemmearbeidende, viser at mye gjenstår før hjemmearbeidere har gode nok rettigheter.

– For Norges del vil ratifiseringen av konvensjonen bare føre til små endringer i reguleringen av hjemmearbeidende innenriks. Årsaken til dette er at denne gruppen alt er anerkjent som "ansatte". Ratifiseringen av ILO-konvensjonen bærer likevel stor tyngde og bidrar til å sikre arbeidsrettigheter på internasjonalt nivå, sa ambassadør Tine Mørch Smith, som er Norges representant i FN og for internasjonale organisasjoner i Genève.

Norge har vært medlem av ILO siden 28. juni 1919. Vi har ratifisert 110 konvensjoner og 3 protokoller. 73 av disse er fortsatt gyldige.