Norge har holdt over 50 innlegg i rådsmøter siden vi ble medlem i Sikkerhetsrådet og påvirket innholdet i uttalelser og resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd.

Når Sikkerhetsrådet blir enige om felles uttalelser om en sak sender det et tydelig signal til det internasjonale samfunnet, myndigheter og partene i en konflikt om hva som bør gjøres i en bestemt situasjon.

Norge prioriterer beskyttelse av sivile, klimaendringer, inkludering av kvinner og fredsdiplomati i FNs sikkerhetsråd.

Så hva har Norge fått til? Her er noen høydepunkter:

Beskyttelse av sivile

  • Myanmar: Norge har vært pådriver for at Sikkerhetsrådet skal uttale seg etter kuppet i Myanmar og bidratt til at uttalelsene fordømmer vold og drap på sivile og fredelige demonstranter. Norge vil fortsette å jobbe for at Sikkerhetsrådet tar tydelig stilling til situasjonen av landet.
  • Syria: Norge har bidratt til at den humanitære situasjonen i Syria er prioritert på Sikkerhetsrådets agenda og startet arbeidet med en resolusjon om grensekryssende bistand.
  • Jemen: Norge bidro til at Sikkerhetsrådet fordømte bruken av barnesoldater i en presseuttalelse om den økende volden i Marib-provinsen. Da Sikkerhetsrådet vedtok å forlenge sanksjonsregimet for Jemen var Norge med på å få inn språk om å ansvarliggjøre de som bryter folkeretten i krigen.
  • Tigray: Norge har støttet opp om at konflikten i Tigray i Etiopia drøftes i Sikkerhetsrådet. Behovet for at humanitære aktører får tilgang til dette området og får etterforske menneskerettsbrudd har vært et tema i disse møtene.
  • Vest-Afrika og Sahel: Norge bidro til å styrke kravet om at de som har blitt utsatt for seksuelle overgrep skal få helsehjelp i en presidentuttalelse om FNs kontor for Vest-Afrika og Sahel (UNOWAS).

Klima og sikkerhet

  • Sør-Sudan: Sikkerhetsrådet forlenget mandatet til FNs fredsbevarende styrke i landet (UNMISS). I forhandlingene sa Norge at det er behov for at både FN og landets myndigheter vurderer risikoen ved klimaendringer og lager en strategi for å motvirke den negative effekten av klimaendringer på Sør-Sudans stabilitet og den humanitære situasjonen.
  • Kypros: Sikkerhetsrådet forlenget mandatet til FNs fredsbevarende styrke på Kypros (UNFICYP). For første gang omtaler mandatet koblingen mellom klimaendringer og sikkerhet takket være Norges innsats. Tidligere har klimaendringer kun vært nevnt i mandater som omhandler fredsbevarende operasjoner i Afrika.

Kvinner, fred og sikkerhet

  • Afghanistan: Norge bidro til at en kvinnelig, afghansk sivilsamfunnsrepresentant deltok på et møte om Afghanistan 23. mars og fortalte Sikkerhetsrådet om situasjonen i landet. Norge er opptatt av at Sikkerhetsrådet skal være åpent, inkluderende og vil bringe ulike stemmer inn i debattene.
  • Koronavaksinering: Sikkerhetsrådet vedtok en resolusjon om vaksinering i februar. Norske forslag bidro til at kvinners viktige rolle i å takle pandemien ble anerkjent og krav om at helsearbeidere må beskyttes.
  • Mali: Norge har presset på for at flere kvinner skal inkluderes i oppfølgingskomiteen for fredsavtalen i Mali, og kvinneandelen har økt.


Les mer om hva Norge har oppnådd i Sikkerhetsrådet på Regjeringen.no

Her kan du lese regjeringens ukesbrev fra Sikkerhetsrådet

Bakgrunn og artikler om alle pågående konflikter i verden i dag