Kongelig morgenmøte

Det vanlige morgenmøtet til FN-delegasjonen i New York tok en uventet sving da selveste Kronprins Haakon dukket opp på skjermen blant de ansatte. Kronprinsen deltok i flere av aktivitetene i forbindelse med kampanjen for å sikre Norge en plass i FNs sikkerhetsråd. Han har stor tro på internasjonalt samarbeid og mener Norge er klar for sin nye rolle. -Jeg håper dere er klare for de oppgavene som venter dere. Nå begynner det virkelige arbeidet, sa Kronprinsen under møtet.

Underliggende organer

Etter lange forhandlinger er det endelig klart hvilke underliggende organer Norge skal lede. Underliggende organer er sanksjonskomiteer, ekspertgrupper, ad hoc-komiteer og arbeidsgrupper -- viktige møtepunkter for at FNs sikkerhetsråd skal få god informasjon og kunne jobbe godt med de mange og komplekse sakene.

Sanksjonskomiteene som Norge skal lede er:

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide er tydelig på at dette er utfordrende og arbeidskrevende oppgaver som Norge er forberedt på å ta. Gjennom å ta disse oppgavene vil vi fremme både norske prioriteringer og bidra i saker som er viktige for internasjonal fred og sikkerhet, sier Søreide

Norge skal også være med-pennefører for:

  • Den humanitære situasjonen i Syria
  • For situasjonen i Afghanistan

Som pennefører har man ansvar for å ta initiativ til å lede forhandlingene om resolusjoner og andre vedtak. Norge skal også være med å utforme språket i resolusjonsutkastene.

Norge skal også:

  • Lede arbeidsgruppen for barn og væpnet konflikt.
  • Ha delt lederansvar å styrke forståelsen for klima og sikkerhet i landssituasjonene som skal diskuteres i Sikkerhetsrådet.

Dette harmonerer godt med prioriteringene Norge har jobbet med for sitt arbeid i Rådet.

Ukens møter

Første tema for Sikkerhetsrådet i 2021 var en åpen brifing om Syria og kjemiske våpen. Norges FN-ambassadør Mona Juul deltok i det virtuelle møtet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide deltok også i sitt første møte som handlet om fred og sikkerhet i sårbare stater. Her fremholdt hun blant annet Norges posisjoner om kvinners rolle for fred og sikkerhet, beskyttelse av sivile og ikke minst Norges ekspertise innenfor fredsprosesser.

Tunisia har presidentskapet i Sikkerhetsrådet i januar.