Rapporten ble utgitt av FNs befolkningsfond (UNFPA) utgitt i slutten av juni.

— Verden svikter ungdomsjenter, sier Natalia Kanem, sjefen for UNFPA og viser til at rapporten avslører at en tredjedel av kvinnene i utviklingsland føder mens de er i tenårene.

Mens fruktbarheten i verden ellers har gått ned, viser rapporten at kvinner som fødte sitt første barn i ungdomsårene, hadde i snitt nesten fem fødsler før de fylte 40.

Årsaker

Inntektsforskjeller og kjønnsbaserte ulikheter trekkes fram som årsaker. Flere barneekteskap bidrar også til flere tenåringsgraviditeter.

Klimakatastrofer, koronaepidemien og konflikter er alle faktorer som hindrer jenters tilgang til skole- og helsetjenester. Dette gjør titalls millioner enda mer sårbare for barneekteskap og tidlig graviditet.

— Når nesten en tredjedel av alle kvinner i utviklingsland blir mødre i ungdomsårene, er det klart at verden svikter ungdomsjenter, sier Kanem.

— De gjentatte svangerskapene vi ser blant ungdomsmødre er et tydelig tegn på at de desperat trenger seksuell og reproduktiv helseinformasjon og -tjenester.

Blant jenter som har sin første fødsel som 14 åring eller yngre, har nesten 75 prosent en ny fødsel senere i tenårene. 40 prosent av disse igjen har en tredje fødsel før de er ferdig med tenårene.

Selv om mer enn halvparten av disse svangerskapene ble klassifisert som "tilsiktede", kan unge jenters evne til å bestemme om de skal få barn være sterkt begrenset. Rapporten skriver at ungdomsgraviditet ofte – om enn ikke alltid – er drevet av mangel på meningsfulle valg, begrenset handlefrihet og til og med tvang, sier UNFPA. Tall fra 54 utviklingsland viser at de fleste fødsler hos jenter under 18 år rapporteres å finne sted i et ekteskap.

Sårbare for alvorlige rettighetsbrudd

Komplikasjoner fra fødsler er en ledende årsak til død og skade hos unge jenter. Å være en tenåringsmor kan også føre til andre alvorlige brudd på menneskerettigheter og alvorlige sosiale konsekvenser, inkludert barneekteskap, partnervold og psykiske problemer.

Og de yngste barnemødrene står overfor den høyeste risikoen.

Over hele verden er det oppmuntrende tegn på synkende antall barne- og ungdomsgraviditeter ifølge UNFPA. Men nedgangen har vært "alarmerende sakte", ifølge FN-byrået, med rundt tre prosentpoeng per tiår.

— Myndigheter må investere i ungdomsjenter og hjelpe til med å utvide deres muligheter, ressurser og ferdigheter, og dermed bidra til å unngå tidlige og utilsiktede graviditeter, påpeker Kanem. — Når jenter selv kan kartlegge sin egen livsløp, vil morskap i barndommen bli stadig mer sjeldne.

Anbefalinger

Rapporten anbefaler beslutningstakere å gi jenter omfattende seksualundervisning, mentorskap, sosial støtte og helsetjenester av høy kvalitet.

Videre oppfordrer den også familier til å gi større økonomisk støtte og engasjere lokale organisasjoner, alt innenfor en støttende politikk og juridisk ramme som anerkjenner rettighetene, kapasitetene og behovene til ungdom, spesielt marginaliserte ungdomsjenter.

Oversatt fra UN News: World is failing adolescent girls’ warns UNFPA chief, as report shows third of women in developing countries give birth in teen years