Rapporten ble publisert i anledning FNs internasjonale dag for bekjempelse av vold mot kvinner. Under slagordet «Orange the world» etterfølges dagen av en 16-dagers aksjonsperiode mot kjønnsbasert vold.

I rapporten, basert på data fra 13 land, sier nesten 1 av 2 kvinner at de selv eller en de kjenner, har blitt utsatt for vold i løpet av pandemien. Kun 1 av 10 sier de ville gått til politiet for hjelp.

­Daglig leder i Forum for kvinner og utviklingsspørsmål Gro Lindstad, kaller utviklingen en skyggepandemi som står uten vaksine.

– Jenter og kvinner rundt om i verden har blitt stengt inne med overgripere, med portforbud, manglende bevegelsesmuligheter og ingen steder å gjemme seg unna, påpeker Lindstad.

Rapporten fremhever hvordan pandemien har svekket kvinners trygghetsfølelse, både i hjemmet og i offentligheten.

Her er rapportens viktigste funn:

  • 4 av 10 kvinner sier de føler seg mer utrygge i offentligheten.
  • 1 av 4 oppgir at konflikter i hjemmet forekommer oftere, og like mange føler seg mer utrygge hjemme.
  • 7 av 10 mener verbal eller fysisk vold utført av partner har blitt vanligere.
  • 6 av 10 mener vold mot kvinner i samfunnet deres har økt.

Sosioøkonomiske faktorer som økonomisk press, sysselsetting, matusikkerhet og familieforhold, har en spesielt stor innflytelse på kvinners opplevelse av trygghet.

Spesielt i perioder preget av krise stiger forekomsten av vold.

– Konflikter, klima-relaterte naturkatastrofer, matusikkerhet og menneskerettighetsbrudd, bidrar alle til at kvinner og jenter føler seg utrygge, selv i deres egne hjem, nabolag eller samfunn, sa Sima Bahous, daglig leder i UN Women, ifølge en pressemelding.

Når kvinner ble spurt om hvorfor de føler seg utrygge hjemme, oppga 21 prosent fysisk vold som en av grunnene. Utenfor hjemmet, sa 40 prosent av respondentene at de føler seg mindre trygge ute på kveldstid etter at koronaviruset inntraff. Rundt 3 av 5 kvinner tror at offentlig seksuell trakassering har forverret seg under pandemien.

Ifølge rapporten, er det imidlertid bevis for at det er mulig å få slutt på volden mot kvinner og jenter.

– Vold mot kvinner er ikke uunngåelig. De rette retningslinjene og programmene gir resultater. Det innebærer omfattende, langsiktige strategier som tar for seg de bakenforliggende årsakene til vold, beskytte rettighetene til kvinner og jenter, og støtte til sterke og uavhengige kvinnerettighetsbevegelser. Endring er mulig, og nå er tiden inne for å doble innsatsen vår slik at vi kan eliminere vold mot kvinner og jenter innen 2030, sa FNs generalsekretær António Guterres.