Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

ILO, som er FNs organisasjon for arbeidsliv, har nå publisert den sjette utgaven av sin såkalte Monitor-analyse. Dokumentet består av oppdaterte beregninger og analyser om koronapandemiens konsekvenser for arbeidsinntekt, arbeidsledighet og effekter av finansielle tiltakspakker verden over.

Verre enn tidligere beregnet

Den sjette utgaven av ILOs monitoranalyse viser at tapet i antall arbeidstimer globalt de første ni månedene i 2020 ble betydelig mindre enn det ILO beregnet i juni.

Dette har bidratt til at den globale arbeidsinntekten har sunket med 10,7 prosent sammenlignet med de ni første månedene i 2019, ifølge ILOs beregninger. Disse beregningene inkluderer ikke inntekt som er gitt gjennom tiltakspakker fra myndighetene.

Effektene av de økonomiske tiltakspakkene

ILOs sjette monitoranalyse viser at de økonomiske tiltakspakkene, som mange myndigheter har innført som følge av koronapandemien, har ført til at tapet av arbeidstimer har blitt mindre. Korrelasjonen er høy. Jo større tiltakspakke, desto mindre inntektstap.

De økonomiske tiltakspakkene har vært størst i de landene der arbeidsinntekten er relativt høy, i såkalte høyinntektsland. Inntektsgapet mellom rikere og fattigere land blir derfor forsterket under covid-19, blant annet fordi myndighetene i fattigere land ikke har samme mulighet til å kompensere befolkningen for et eventuelt inntektstap som følge av pandemien.

Guy Ryder og Erna Solberg
ILO etterlyser mer internasjonal solidaritet blant rikere land. Dette for å sikre at fattigere land får hjelp til å innføre økonomiske tiltakspakker som hindrer store tap av arbeidstimer, slik som Norge har gjort. Bildet viser ILOs generaldirektør Guy Ryder og statsminister Erna Solberg fra 2019. Foto: ILO/Crozet/Pouteau

Analysen inkluderer flere anbefalinger

ILO anbefaler blant annet at rikere land viser mer solidaritet med fattigere land, ved at rikere land bidrar til de økonomiske tiltakspakker i fattigere land for å sikre at inntektstapet til de mest utsatte ikke blir så stort. Det handler om å bevare arbeidsplasser, men også å bekjempe fattigdom og økt ulikhet.

FNs bærekraftsmål inkluderer både mål om økonomisk vekst og anstendig arbeid for alle, som ILO er veldig opptatt av, i tillegg til mål om å utrydde fattigdom og sult, oppnå mer likestilling og mindre ulikhet. Så her er det flere hensyn som må ses i sammenheng.

Ressurser