Verden vil bli ubeboelig om ikke regjeringer over hele verden revurderer sin energipolitikk – og det må skje brennkvikt.

— Vi er på vei mot en klimakatastrofe med full hastighet. Store byer under vann. Hetebølger uten sidestykke. Skremmende stormer. Vannmangel mange steder. Utryddelse av én million plante- og dyrearter. Dette er ikke fiksjon eller en overdrivelse. Dette er det forskningen forteller oss vil bli resultatet av vår nåværende energipolitikk, sa FNs generalsekretær om rapporten.

Skammens rapport

Vi styrer mot en global oppvarming som er mer enn det dobbelte av 1,5 gradersmålet i Parisavtalen. Guterres omtalte den nye rapporten for “skammens rapport”.

— Noen regjerings- og bedriftsledere sier én ting, men gjør noe annet. For å si det enkelt – de lyver. Resultatene vil bli katastrofale. Dette er en klimakrise, sa Guterres.

Han advarte om at valgene verdens ledere tar nå vil enten redde eller undergrave 1,5 gradersmålet. Og fornybar energi er løsningen.

Dette må skje

Den tredje delrapporten om klimaendringene inngår i IPCC sin sjette hovedrapport om klimaendringene. Den forteller hva verdenssamfunnet kan gjøre for å stagge den globale oppvarmingen og redde 1,5 gradersmålet.

Store omstillinger i energisektoren er helt essensielt for å begrense den globale oppvarmingen. Verden må bruke mye mindre fossilt brennstoff, elektrifisere det som elektrifiseres kan, bedre energieffektiviteten og bruke alternativt drivstoff, for eksempel hydrogen, ifølge IPCC.

Byer er en del av løsningen

Å tenke nytt om hvordan byer og urbane områder fungerer i fremtiden kan spille en viktig rolle for å motvirke de verste effektene av klimaendringene, skriver UN News. Lavere energikonsum ved å skape kompakte bysentrum og legge til rette for at man kan gå i større grad, elektrifisering av transport i kombinasjon med energikilder som har lave utslipp, og bedre karbonopptak og lagring er noen av løsningene rapporten foreslår.

Riktig politikk, infrastruktur og teknologi må til for at vi skal endre vår livsstil og oppførsel. Dette kan resultere i 40-70 prosent reduksjon i klimagassutslipp innen 2050, fortalte Priyadarshi Shukla, en av lederne for IPCCs arbeidsgruppe for rapporten.

— Bevisene taler for at disse livsstilsendringene også kan forbedre vår helse og velvære, sa Shukla.

Troverdig rapport

IPCC-rapportene får mye oppmerksomhet og anses som svært viktige fordi de gir regjeringer vitenskapelig informasjon de kan bruke for å utvikle klimapolitikk. Rapportene er også er viktig kunnskapsgrunnlag i internasjonale klimaforhandlinger.

FN-sambandet har tidligere skrevet om de andre delrapportene. Delrapport to kom i februar i år og handlet om sårbarhet overfor klimaendringer. Delrapport en ble gitt ut i august i fjor og handlet om fysiske klimaendringer.

Flere enn 700 eksperter har jobbet med den sjette hovedrapporten, og 19 av dem er fra Norge. Forskerne går gjennom tusenvis av vitenskapelige dokumenter for å sikre sine analyser. Hovedrapporten regnes som det viktigste faglige og vitenskapelige grunnlaget for utformingen av internasjonal klimapolitikk, og utgis hvert sjette eller syvende år.