Den nye loven har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjonen av varer og tjenester. Det var og er lovregulert at virksomheter ikke skal bryte menneskerettigheter eller ha ulovlige arbeidsforhold for de som er ansatt i virksomheten. Nå får virksomhetene større ansvar for å sikre at de ikke kjøper bestanddeler til produktene de produserer fra selskaper som bryter menneskerettigheter eller har ulovlige arbeidsforhold som barnearbeid.

En viktig del av FNs bærekraftsmål

Arbeidsforhold er en viktig del av FNs bærekraftsmål, og da særlig i Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst.

— FN har vedtatt menneskerettighetene og bærekraftsmålene som skal sikre et bedre liv for alle, nå og i framtiden. Vi er glade for at åpenhetsloven trer i kraft fra 1. juli. Dette vil gi selskaper større ansvar for å følge viktige FN-vedtak, sier FN-sambandets fungerende generalsekretær, Ellen Sporstøl.

Å følge åpenhetsloven vil kreve ressurser fra virksomhetene. Derfor vil større virksomheter, som de som har 50 årsverk eller mer, eller salgsinntekter på 70 millioner kroner eller mer, få større ansvar for menneskerettighetene. De er forpliktet til å skaffe seg oversikt over mulig risiko for brudd i sin leverandørkjede, arbeide for å fjerne risiko for brudd og gjenopprette brudd som avdekkes.

Du kan personlig kontakte større virksomheter, som IKEA, HM eller DnB, hvis du vil vite mer om hva de gjør for å sikre menneskerettighetene og/eller arbeidsforhold.