Den ferske rapporten One is too many har avdekket hull i datainnsamlingen på arbeidsrelaterte dødsfall og skader. Det er Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) som står bak analysene og rapporten. ILO oppfordrer nå til forbedringer i hvordan landet registrerer og rapporter på arbeidsulykker.

Grundig rapport

Denne innsamlingen og analysen av data om yrkesskader i Qatar gir det mest komplette og nøyaktige bildet av arbeidsrelaterte dødsfall og skader som noen gang er produsert. Funnene er basert på data samlet inn fra alle medisinske institusjoner som yter akutthjelp til skadde arbeidere i landet, ifølge ILO News.

Migrantarbeidere særlig hardt rammet

Antallet skadede og døde er særlig høyt blant migrantarbeidere fra Bangladesh, India og Nepal, og hovedsakelig blant dem som jobber i byggebransjen. Fall fra høyde og trafikkulykker var de viktigste årsakene til alvorlige skader, etterfulgt av fallende gjenstander på arbeidsplassen.

Det har den siste tiden vært gjentatte krav om større åpenhet og ansvarlighet rundt arbeidsrelaterte dødsfall i Qatar, spesielt de som er knyttet til byggeprosjekter i forbindelse med fotball VM.