Et kinderegg

Millioner av arbeidere har familieforpliktelser uten at de får nødvendig støtte og beskyttelse gjennom lovverk og politikk. Det gjør livssituasjonen deres vanskelig, og tvinger dem til å jobbe redusert eller ikke i det hele tatt.

Rapporten «Care at Work» ble lansert før kvinnedagen, og peker på tre hovedgevinster av bedre omsorgstjenester. I tillegg til å sørge for bedre omsorg for barn og eldre, vil en økt satsning bidra til mer likestilling og redusert fattigdom.

Krever omfattende investeringer

Rapporten tar for seg velferdsområder som fødsels- og foreldrepermisjon, barnehage og eldreomsorg, og fremhever hvordan en del arbeidere faller utenfor disse ordningene. Politiske forpliktelser er nødvendig for å prioritere investeringer i omsorgstjenester, konkluderer rapporten.

Men det blir ikke billig - de nødvendige investeringene vil beløpe seg til 5 400 milliarder amerikanske dollar årlig, over 4 % av det globale bruttonasjonalproduktet. En god del av utgiftene vil imidlertid kunne hentes inn via skatter og avgifter, melder Den internasjonale arbeidstakerorganisasjonen ITUC. De peker dessuten på at en slik storsatsning på omsorgstjenester vil ta oss et godt stykke på vei mot delmål 8.5 i bærekraftsagendaen om full og produktiv sysselsetting.