Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Siden koronakrisen inntraff, har mer enn 70 prosent av skolebarn og studenter møtt stengte skoler og universiteter i perioden. Det kommer frem av en fersk rapport som Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) har laget: Youth and COVID-19: impacts on jobs, education, rights and mental well-being

Store regionale forskjeller

Ifølge rapporten, rapporterer 65 prosent av unge mennesker at de har lært mindre siden pandemien inntraff, hovedsakelig som følge av overgangen fra klasseromslæring til hjemmeskole og digitale læringsressurser.

«Pandemien har truffet de unge hardt på flere områder. Krisen har ikke bare ført til at jobber og ansettelsesmuligheter har forduftet, men også forstyrret utdannings- og opplæringsmulighetene deres, og hatt en alvorlig påvirkning på unges psykiske velvære. Vi kan ikke fortsette å la dette skje,» sier ILOs generaldirektør, Guy Ryder, ifølge ILO news.

På tross av iherdige forsøk på å fortsette studier og opplæring hjemme etter koronakrisen, sier halvparten av de spurte at de tror de vil bli forsinket i studiene sine. 9 prosent sa de trodde de kom til å stryke eller mislykkes. Situasjonen er særlig ille for unge som bor i lav-inntekts land, som har dårligere Internett-tilgang, mangler riktig utstyr eller plass hjemme.

Skoler er fortsatt stengt i mange land

UNESCO følger situasjonen rundt stengte skoler og utdanningsinstitusjoner nøye, og rapporterer at per 30. august 2020, holder fortsatt skoler stengt i 34 land. I noen av landene er det fortsatt sommerferie, og tallene kan derfor endre seg de neste ukene. I noen land er noen skoler åpne, mens i andre land gjelder nedstengningene hele landet.

Tallet på barn og unge som må ha hjemmeskole et halvt år etter pandemien brøt ut, er nesten 706 millioner. Dette utgjør 40,3 prosent av alle verdens elever og studenter. Dette er fortsatt svært høye tall, men heldigvis en betydelig nedgang fra før sommeren, da godt over 90 prosent av elevene møtte stengte skoleporter.