Bachelorprogrammet i sammenliknende politikk ved UiB har flere praksistilbud til studentene sine, og legger godt til rette for at et praksisopphold skal kunne gjennomføres. Blant dem som har benyttet seg av dette, er Magnus Stakkestad, Kasper Stensaas, Marthe Trætteberg, Sunniva Sveen og Nina Dayana Berger. De har vært i praksis i FN-sambandet på ulike tidspunkt gjennom de siste årene, og har brukt erfaringen til å gjøre forskjellige ting i etterkant.

Magnus var i praksis høsten 2021, og har siden tilbragt to semestre i Brussel – ett i praksis på kunnskapskontoret for Innovasjon Norge, og ett i praksis i EU-delegasjonen. Kasper var i praksis i FN-sambandet samtidig med Magnus, og er for tiden i praksis i FN-delegasjonen i New York. Marthe tilbragte høstsemesteret 2020 hos FN-sambandet, og er nå i praksis i FN-delegasjonen i New York sammen med Kasper. Sunniva var i praksis i FN-sambandet høsten 2019, og har i etterkant hatt et praksisopphold på ambassaden i Etiopia og fått jobb i Panorama nyheter. Nina var i praksis i FN-sambandet våren 2020, og har siden vært i praksis ved generalkonsulatet i New York og jobbet i både NRK og VG.

– Mange spennende oppgaver

Som praktikant i FN-sambandets kommunikasjonsavdeling får man jobbe med formidling av FNs arbeid, viktige samfunnsspørsmål og verdensutfordringer. Man får boltre seg med mange ulike kommunikasjonsoppgaver, blant annet produsering og publisering i sosiale medier, oppdatering av FN.no og artikkelskriving. For tidligere praktikant Magnus var det flere aspekter ved praksisplassen i FN-sambandets kommunikasjonsavdeling som fikk ham til å søke.

– Jeg likte veldig godt at praksisoppholdet var i en kommunikasjonsavdeling spesifikt, kombinert med å få jobbe med noe av det viktigste i verden i dag, som er globale spørsmål som klima, fattigdom og menneskerettigheter, forteller han.
Magnus under hans opphold i Brussel. Foto: Privat

Mange kan være bekymret for at arbeidsoppgavene man får tildelt som praktikant er kjedelige, og at man ikke får brukt kompetansen fra studiet som man kunne ønsket. De tidligere praktikantene forteller derimot om arbeidsoppgaver som oppleves som både viktige, spennende og givende.

– Du blir ikke satt til å koke kaffe for å si det sånn. Det er heller slik at man må si nei til noe, fordi det er så mange spennende oppgaver, sier Sunniva.

Selv om de tidligere praktikantene har vært i FN-sambandet på ulike tidspunkter, har de likevel mange av de samme opplevelsene og erfaringene, og har gjort mange av de samme arbeidsoppgavene. Når Magnus ser tilbake på praksisperioden i FN-sambandet, forteller han om muligheten til å bruke kompetansen fra studiet i praksis.

– Det som er litt kult, er at vi har lært litt faglig på studiet, og så får man bruke sin egen kreativitet til å gjøre det på sin måte. Selv om vi fikk veiledning og måtte få godkjent arbeidet, så var det en viss frihet til å gjøre oppgavene slik vi tenkte.

Han er ikke alene om å kjenne på friheten til å kunne bruke kreativiteten og gjøre arbeidet til sitt eget. Samtidig som det kan være skummelt å få mye spillerom på en ny arbeidsplass, ligger det mye lærdom i selvstendighet.

– Jeg tror det beste og det mest utfordrende med praksisoppholdet var at jeg fikk mye ansvar og frihet til å lage innhold, noe jeg lærte ekstremt mye av. Jeg lærte å være nøyaktig og produsere innhold raskt, samtidig som det måtte være stabilt og riktig, forteller Nina.

Mer enn bare arbeidsoppgavene

Det er mange aspekter som spiller inn på helhetsopplevelsen av et praksisopphold, og det er ikke uvanlig å være usikker og føle at man ikke strekker til som praktikant. De tidligere praktikantene understreker at det var skummelt å være ny, og at det er ukomfortabelt å føle at man ikke vet hva man driver med. Likevel har dette vært forbipasserende opplevelser for dem i deres praksisperiode.

– FN-sambandet er jo en veldig liten og trygg arbeidsplass hvor du får god oppfølging og hjelp til å komme i gang. Du er ikke en voksen arbeidstaker, du er der for å lære. Det er veldig viktig å bare være villig til å møte opp og prøve så godt du kan, slår Marthe fast.

Marthe er ikke den eneste som følte seg trygg i FN-sambandet. For Kasper spilte kollegene en stor rolle for trivselen.

– Jeg husker jeg tenkte det beste med praksisoppholdet var arbeidsmiljøet. Det var et veldig godt samhold.
Marthe og Kasper er nå i praksis i FN-delegasjonen i New York. Foto: Privat

Veien videre

I etterkant av praksisoppholdet i FN-sambandet, har alle praktikantene vi intervjuet til denne saken arbeidet i utlandet på andre praksisplasser. For dem er det ikke noen tvil om at praksisperioden i FN-sambandet både har åpnet dører for dem, og hjulpet dem i å håndtere arbeidsoppgavene de har fått på andre arbeidsplasser.

– I FN-sambandet lærte jeg mye om strukturert, effektivt og tydelig språk, og det å kunne sammenfatte komplekse saker har jeg har fått igjen for senere. Jeg tror heller ikke at jeg hadde jobbet i FN-delegasjonen i New York hvis jeg ikke hadde hatt praksisplassen i FN-sambandet på CV-en, understreker Marthe.

Nina er enig med Marthe, og forteller at hun har fått bruk for kunnskapen og erfaringene hun fikk i FN-sambandet i senere stillinger.

– Etter praksisoppholdet i FN-sambandet ble jeg mer selvstendig og hadde bedre gjennomføringskraft. I tillegg fikk jeg stødige kontakter og referanser, og det å ha referanser fra folk i bransjen tror jeg mange andre arbeidsplasser setter høyt. Jeg vet i hvert fall at erfaringen min fra en kommunikasjonsavdeling hjalp veldig da jeg søkte jobb i NRK, mener hun.

Kasper vektlegger også innsikten man får om FN og FNs arbeid som noe som kan bidra til at man skiller seg ut i søknadsbunken til andre stillinger.

– Jeg fikk mye FN-kunnskap av å være i praksis i FN-sambandet. Bare det å ha jobbet med tematikken tidligere veier veldig masse. FN-sambandet har praksistilbud til veldig få studiesteder, så det er få søkere som får akkurat den erfaringen, påpeker han.
Nina (t.v.) under praksisperioden på generalkonsulatet i New York. Foto: Privat Sunniva (t.h.) jobber i dag i Panorama nyheter. Foto: Sølve Tornøe

Er du FN-sambandets neste praktikant?

På spørsmål om hvilke egenskaper en ideell praksiskandidat i FN-sambandet bør ha, er Sunniva tydelig på at engasjement spiller en stor rolle:

– Jeg tror man kommer ganske langt her i livet ved å være interessert. Hvis man har lyst til å lære noe nytt og lett interesserer seg for ting, så tror jeg at FN-sambandet er en god plass å være. I tillegg får man rom til å fordype seg i de tingene man selv syns er interessante, sier hun.

Magnus er enig med Sunniva, og tipser også fremtidige praktikanter om å være nysgjerrig for å få mest mulig ut av perioden.

– Jeg vil si at det er viktig å være bevisst den rollen du har som praktikant. Du er ung, og du skal lære. Du skal selvfølgelig også bidra og gi noe tilbake, men det å være bevisst på at du er på et sted med flinke folk som kan mye mer enn det du kan, og prøve å stille spørsmål og fange opp informasjon, gjør at du får mye mer ut av praktikantoppholdet tror jeg, forteller han.

På spørsmål om de tidligere praktikantene anbefaler andre å søke seg til FN-sambandet, er det et enstemmig ja.

– Jeg vil definitivt anbefale andre å søke seg til FN-sambandet. Det er utrolig lærerikt og gøy med varierte arbeidsoppgaver, så hvis du liker kommunikasjon, så får du jobbe med noe du liker, avslutter Nina.