President Lula fra Brasil er et politisk «stjerneskudd» nesten uten sidestykke, også i ILO. Han fikk stående applaus før han kom frem til scenen, men også midt under talen, rett etter talen og da han forlot rommet.

— Jeg kan ikke beskrive alle følelsene jeg føler når jeg står her i dag, åpnet Brasils president. Jeg kommer tilbake til ILO med fornyet håp om at arbeidsgivere, arbeidstakere og regjeringer sammen kan bidra til å løse mange av de problemene vi ser i verden i dag. Verden har henvendt seg til ILO mange ganger for å finne løsninger i vanskelige tider, understreket han.

Han viste til av verdens samfunn begynner å komme seg etter covid-19, men dessverre i ulikt tempo, med nye geopolitiske konflikter dukker opp i ulike deler av verden.

Han viste til det gamle ordtaket: «Hvis vi vil ha fred, må vi forberede oss på krig», og satt ordtaket ved siden av l ILOs motto da det ble grunnlagt: «Hvis du vil ha fred, må du dyrke rettferdighet», og reflekterte om situasjonen for arbeidere i Gaza og i Ukraina. 

— Arbeiderne som burde bruke tiden sin på familiene sine, drar til slagmarkene, sa han.

Under hvert tre finner du et medlem av urbefolkningen, så vi må beskytte treet

President Lulas klimaengasjement kan få si noe på. Under introduksjonsrunden snudde ILO-konferansens president, Alexei Buzu, seg mot presidenten og sa:

— Takk for alt du gjør for å redde Amazonas, takk for alt du gjør for å redde oss.

Effektene av klimaendringene har forringet livskvaliteten til mennesker over hele verden. 2 milliarder arbeidere er rammet av varmestress, ifølge ILO.

— Vi trenger ikke løsninger på Mars, vi trenger løsninger her på jorden, understreket Lula. Oversvømmelsene vi nettopp har sett i Brasil, i Kenya, Tanzania og Uganda, viser oss at jorden ikke lenger tåler mer, la han til. Under hvert tre finner du et medlem av urbefolkningen, så du må beskytte treet, understreket presidenten av Brasil.

— Aldri før har sosial rettferdighet vært så viktig for menneskeheten

President Lula er medleder for ILOs forum for sosial rettferdighet. — Aldri før har sosial rettferdighet vært så viktig for menneskeheten, sa han. Derfor takket jeg ja til invitasjonen om å lede Koalisjonen for sosial rettferdighet, understreket han.

Selv om man krysser fingrene, er fremgang mot å oppnå bærekraftsmålene mindre sannsynlig

— Bærekraftsmål 8 går ikke fremover i det tempoet som er nødvendig for å oppfylle indikatorene. Vi må ikke lure oss selv, selv om arbeidsledigheten har gått ned, har uformelt arbeid gått opp og inntektene går ned, også for de høyest utdannede. Flere enn befolkningen i Brasil lever i ekstrem fattigdom - selv om de er i arbeid. Mottoet «lik lønn for likt arbeid» er fortsatt en utopi, sa Lula.

Det er akkurat derfor han har så stor respekt for organisasjonen, og takket ILO for bidragene til demokratiet i årenes løp.

— Uten demokratiet ville en metallarbeider aldri blitt president av Brasil, avsluttet han – til enorm applaus.