I den nye avtalen fremkommer det at 951 millioner kroner har blitt flyttet på for å dempe regjeringens kuttforslag til FN-organisasjonene. Blant organisasjonene som nå ikke rammes av kutt finner vi FNs høykommisær for menneskerettigheter, UNAIDS og UN Women. Totalt sett forsvinner likevel 290 millioner kroner fra FN-organisasjonene.

Nederst på siden finnes en oversikt over bevilgningene til de ulike FN-organisasjonene, regionene og arbeidsområdene.

Glade for tilbakeføringen

FN-sambandet er glade for at regjeringspartiene og SV har reversert mesteparten av kuttene, sett i lys av hvilken situasjon verden befinner seg i.

– Verden står overfor flere alvorlige kriser, som akutt matmangel, klimaendringer og krig. FN er nøkkelen til å forbedre situasjonen og hjelpe dem som trenger det aller mest. Derfor er FN-sambandet glade for at SV, i avtalen med Ap-Sp-regjeringen, flytter nesten 1 milliard kroner tilbake til FN-organisasjonene, sier Ellen Sporstøl, fungerende generalsekretær i FN-sambandet.

Menneskerettigheter får bestå

Blant organisasjonene som i revidert nasjonalbudsjett ikke vil rammes av kutt finner vi FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR).

– Nå bor under 30% av verdens befolkning i et demokratisk land. Autoritære ledere som Putin og land som Kina nedprioriterer menneskerettighetene, derfor er det viktig å gi støtte til arbeidet for å styrke menneskerettighetene, sier Sporstøl.

I regjeringens forslag lå det an til en reduksjon på 235 millioner kroner til menneskerettighetsarbeidet.

– Vi er fornøyde med at hele kuttet blir fjernet og at FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR) og andre organisasjoner igjen har fått styrke til å motarbeide menneskerettighetsbrudd, fortsetter Sporstøl.

Kutt i utvikling

I regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett foreslo regjeringen dramatiske kutt i FNs utviklingsarbeid. Kuttet har blitt dempet, men skaper likevel uro.

– Vi er bekymret for at regjeringen med SV på laget reduserer støtten til FNs utviklingsarbeid med 152 millioner kroner sammenlignet med statsbudsjettet for 2022, som disse partiene vedtok i desember. Dette er kutt som vil ramme mennesker over hele verden, og vil stikke kjepper i hjulene for arbeidet for FNs bærekraftsmål, sier Sporstøl.

– Men, vi er glade for at 700 millioner kroner er tilbakeført til denne posten, og at den foreslåtte reduksjonen dermed er mindre dramatisk enn det først lå an til, fortsetter Sporstøl.

«Uforståelig» kutt i global helse

Verdens helseorganisasjon, FNs viktigste organ når det gjelder bekjempelsen av koronapandemien, er blant organisasjonene som enda kuttes stort i revidert nasjonalbudsjett.

– Verden er ikke ferdig med pandemien. Norge har vaksinert et stort flertall av sin befolkning, men den rike verdens innkjøp av vaksiner har gjort at mange i fattigere land ikke har fått tilgang til en eneste vaksinedose. Derfor er et kutt på 58 millioner kroner til Verdens helseorganisasjon (WHO) uforståelig, sier Sporstøl.

Ser fremover

– Jeg er glad for at Stortinget ikke vil akseptere det store kuttet regjeringen foreslo for FN-organisasjonene. Skal vi nå FNs bærekraftsmål, få ned klimagassutslippene og bygge en fredfull verden må vi sørge for et sterkt FN.

I avtalen vil Ap, Sp og SV kutte i posten som finansierer FN-sambandet, FN og andre organisasjoner som jobber for globale utfordringer med 80 millioner kroner.

– Nå jobber FN-sambandet for å styrke finansieringen av FN-organisasjonene i Statsbudsjettet 2023, avslutter Sporstøl.

Oversikt over bevilgninger

FN-organisasjoner mv.Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjettEndring i revidert nasjonalbusjett (Ap, Sp, SV)
Resultat i revidert nasjonalbudsjett
FN og globale utfordringer
- 65 000 000

- 65 000 000
Pliktige bidrag til FN-organisasjoner
- 15 000 000

- 15 000 000
Menneskerettigheter
- 136 166 000
136 200 000
34 000
FNs høykommisær for menneskerettigheter (OHCHR)
- 98 500 000
98 500 000
0
Region Midtøsten og Nord-Afrika
- 40 000 000
40 000 000
0
Region Afghanistan
- 60 000 000
60 000 000
0
Region Afrika
- 250 000 000
220 000 000
- 30 000 000
Region Asia
- 60 000 000
60 000 000
0
Verdens helseorganisasjon
- 118 000 000
60 000 000
- 58 000 000
FNs aidsprogram (UNAIDS)
- 20 000 000
20 000 000
0
FNs organisasjon for kvinners rettigheter og likestilling (UN Women)
- 75 200 000
75 200 000
0
FNs utviklingsprogram (UNDP)
- 440 000 000
390 000 000
- 50 000 000
FNs barnefond (UNICEF)
- 357 450 000
307 500 000
- 49 950 000
FNs fellesfond for bærekraftig utvikling
- 15 000 000

- 15 000 000
Internasjonale rekrutteringer og tilskudd til andre tiltak i FN
- 37 000 000

- 37 000 000