Mange arbeidstakere i denne bransjen får ikke oppfylt sine rettigheter om en trygg arbeidsplass med anstendige lønns- og arbeidsvilkår, og dette vil regjeringen nå gjøre noe med, ifølge en pressemelding fra regjeringen.

Useriøse aktører i transportnæringen

Aktører som driver useriøst og ulovlig på norske veier, går ikke bare utover arbeidstakerne direkte. Kjøretøy i dårlig stand og trøtte sjåfører som bryter hviletidsreglene er også en fare for alles trafikksikkerhet, i tillegg til at ulovlig lave lønninger gir den useriøse delen av bransjen konkurransefordeler, hevder samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i Dagsavisen.

Ny handlingsplan med et bredt utvalg av tiltak

– Nå starter vi storrengjøringen i arbeidslivet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Handlingsplanen vil inneholde tiltak innenfor regelverk, styrket tilsyn og kontroll, informasjonstiltak- og utveksling, internasjonalt samarbeid, styrket trepartssamarbeid, samarbeid mellom etater, rekruttering og kompetanseheving.

Den politiske ledelsen i Samferdselsdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet har invitert aktører i transportbransjen, herunder fagforeningene, til å komme med innspill til handlingsplanen.

Ifølge FriFagbevegelse kan transportbransjen selv ikke få på plass tiltakene fort nok, og representanter fra både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden håper norske regler kan bli enda strengere enn de europeiske.

Regjeringens handlingsplan kan bidra til oppnåelse av bærekraftsmål 8, som har delmål om anstendige arbeidsplasser, beskyttelse av arbeiderrettigheter og et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere.