Deltakerne, som er mellom 18 og 25 år, er en del av et kompetanseprogram for bærekraftsledelse, #YouthAction4SDGs. De siste åtte månedene har de 100 deltakerne startet opp egne prosjekter i sine lokalsamfunn knyttet opp mot FNs bærekraftsmål. Prosjektet er et samarbeid mellom Sparebank 1 SMN og blant annet FN-sambandet, og hadde oppstart i januar i år.

Seilas med mening

Prosjektet er en del av Sparebank 1 SMNs markering av bankens 200-årsjubileum, og vil avsluttes med en seilas på skoleskipet Statsraad Lehmkuhl langs kysten av Midt-Norge. FN-sambandet har slått seg sammen med banken og står for det faglige innholdet om bærekraftig utvikling.

Målet med samarbeidet er å la unge mennesker jobbe frem sine løsninger på FNs bærekraftsmål. FNs bærekraftsmål ble enstemmig vedtatt av alle medlemsland i FN i 2015. Det er svært ambisiøse mål og delmål som skal være nådd innen 2030, det er altså bare 6,5 år igjen.

— Skal vi lykkes i å nå målene, må alle være med på dugnaden, fra politikerne på toppen til folk flest. Ungdom er særdeles viktige bidragsytere, både i dag, men også med tanke på de ulike rollene de skal ha i fremtiden, sier generalsekretær i FN-sambandet, Catharina Bu.

Og prosjektene i #YouthAction4SDGs er mangfoldige, og dekker hele bredden av bærekraft, den sosiale, den miljømessige og den økonomiske dimensjonen. Her er noen eksempler:

Project Bahtinet er et egyptisk prosjekt som utvikler fiskegarn av bananfiber som er et bærekraftig materiale gjennom Material Driven Design.

The Project Suicide er et prosjekt som forebygger selvmord blant ungdom i Pakistan.

EcoFlow er et indisk prosjekt som handler om å forbedre jenter og kvinners helse og å bryte tabuer og stigmaer rundt menstruasjon. Deltakerne fremmer behovet for bærekraftige løsninger som sikrer tilgang til hygieniske og konstadseffektive menstruasjonsprodukter.

Samarbeidsprosjekt med flere aktører

FN-sambandet er veldige glade for å være en del av prosjektet sammen med SpareBank1 SMN og Verdensorganisasjonen for FN-forbund (WFUNA).

— Skal vi nå bærekraftsmålene trenger vi mer enn kunnskap og gode holdninger, vi trenger handling. I dette prosjektet har helt vanlige unge mennesker vist at man ved å tenke løsningsorientert rundt bærekraftsutfordringer i eget lokalsamfunn, kan gjøre en forskjell. Viktige stikkord er engasjement og samarbeid med andre aktører, sier Bu.

Et siste høydepunkt i programmet blir altså når deltakerne nå legger ut på et seilas langs kysten. Ferden går fra Ålesund og stopper i Molde, Rørvik og Verdal før det ender i Trondheim. Underveis vil deltakerne få mulighet til å møte lokalt næringsliv og ungdom. Deltakerne skal ut på tokt, de skal seile for fremtiden.

Lær mer

Les mer om #YouthAction4SDGs på hjemmesiden til Verdensorganisasjonen for FN-forbund (WFUNA).