ILO er aktive

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) har flere arrangementer og satsninger om temaet.

På selve dagen avholder de et digitalt dialogmøte som skal ta for seg deltakelse og dialog som verktøy for å etablere en positiv kultur for sikkerhet og helse, der ulike lands ministre, eksperter og representanter fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden vil delta. Viktigheten av pålitelige systemer for å ivareta helse, miljø og sikkerhet (HMS) vil bli en sentral del av møtet. Det samme skal for øvrig også diskuteres under ILOs arbeidskonferanse i juni, der man skal se på muligheten for å legge HMS til ILOs erklæring om de grunnleggende prinsippene og rettighetene for arbeidslivet fra 1998.

Tirsdag 26. april lanserer ILO en ny plattform for videoer og arrangementer om arbeidsliv som skal hete «ILO LIVE»: https://live.ilo.org. En ny episode som tar for seg sikkerhet og helse på arbeidsplassen vil markere lanseringen.

Norsk kontekst

En undersøkelse gjort av Respons analyse viste at hver tredje nordmann har hatt behov for profesjonell hjelp i forbindelse med psykiske problemer de siste to årene. Sammen med muskel- og skjelettplager dominerer psykiske vansker årsakene til langtidssykefravær. For å motvirke dette må vi skape helsefremmende arbeidsplasser preget av psykologisk trygghet, ifølge HR Norge, som skriver om den såkalte «ILO-dagen» på sine nettsider 21. april.

Landsorganisasjonen i Norge (LO) arrangerer sammen med AOF Norge en åpen konferanse med søkelys på sikkerhet og arbeidsmiljø, der arbeidslivet under pandemien vil bli spesielt belyst.

våre nettsider kan du lese mer om dagen og årets fokusområde.