— Kvinner og jenter i Tigray utsettes for seksuell vold som er så grov at det er vanskelig å ta det innover seg. Helsearbeidere rapporterer om gruppevoldtekter og voldtekter daglig til tross for at de frykter for sin egen sikkerhet og angrep på de få klinikkene som er i drift, fortalte FNs spesialutsending for seksuell vold i konflikt, Pramila Patten til Sikkerhetsrådet.

Grove overgrep i Tigray

Det er rapportert om over 100 tilfeller av voldtekt i Tigray siden konflikten brøt ut i november 2020, og det kan ta måneder før vi har oversikt fortalte Patten.

Hun spurte Sikkerhetsrådet om hva de egentlig gjør for kvinner i Tigray nå, og mente det er et stort sprik mellom resolusjoner om seksuell vold og realitetene på bakken. Sikkerhetsrådet må gjøre mer for å forebygge og forhindre overgrep var hennes budskap.

Ifølge Al-Jazeera begår både etiopiske og eritreiske soldater grove overgrep mot kvinner. En lokal kvinne fortalte avisen hvordan hun ble kidnappet, holdt som slave i flere dager og gjengvoldtatt med skarpe gjenstander av 23 soldater da hun var ute for å skaffe mat til barnet sitt.

FNs spesialrepresentant for seksuell vold i konflikt, Pramila Patten orienterer FNs sikkerhetråd om overgrepene i Tigray, Etiopia og andre steder i verden. Foto: UN Photo/ Eskinder Debebe.
FNs spesialrepresentant for seksuell vold i konflikt, Pramila Patten orienterer FNs sikkerhetråd om overgrepene i Tigray, Etiopia og andre steder i verden. Foto: UN Photo/Eskinder Debebe.

Hva gjør Sikkerhetsrådet for å bekjempe seksuell vold i Etiopia?

Siden konflikten i Tigray brøt ut har FNs sikkerhetsråd holdt fem møter om situasjonen i Etiopia. Sikkerhetsrådet har fortsatt ikke kommet med en samlet uttalelse med en tydelig beskjed til partene, og konflikten er derfor ikke formelt en del av Sikkerhetsrådets agenda.

Til tross for at Sikkerhetsrådets medlemmer ikke er enige om hvordan de skal håndtere konflikten i Tigray har flere av medlemsstatene sagt at Sikkerhetsrådet må gjøre mer for å bekjempe seksuell vold i konflikt. Under Sikkerhetsrådets årlige debatt om temaet oppfordret USA medlemslandene om å samle seg om felles uttalelser i saker som har med konfliktrelatert seksuell vold å gjøre, og se nærmere på rapportene om seksuell vold i Tigray.

Norge insisterte på at Sikkerhetsrådet må ta i bruk alle midler for å bekjempe seksuell vold, og vedta sanksjoner mot individer og grupper som bruker voldtekt og seksuelle overgrep som våpen i konflikt. Beskyttelse av sivile og bekjempelse av seksuell vold i konflikt er en viktig prioritering for Norge under perioden i FNs sikkerhetsråd.

Voldtekt som våpen: Et globalt problem

Bare i fjor ble det rapportert om mer enn 2,500 voldtekter i 18 land der 96% av ofrene er kvinner fortalte spesialutsending Patten Sikkerhetsrådet. Mørketallene er trolig store. Stigma, frykt for represalier og mangel på steder å henvende seg om seksuelle overgrep etter nedstengningen grunnet koronaviruset har bidratt til kronisk underrapportering ifølge FNs generalsekretærs siste rapport om seksuell vold i konflikt.

Rapporten omtaler 52 parter i konflikter rundt om i verden som bruker seksuell vold som våpen i krig. Rundt 70% av disse gruppene er ikke-statlige aktører som terror og opprørsgrupper skriver ABC nyheter.