Det siste tiåret er antallet digitale plattformer femdoblet, og den digitale økonomien blir stadig viktigere. En ny rapport fra Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO), World Employment and Social Outlook 2021, viser at den digitale veksten har gått enda raskere siden koronakrisen inntraff.

Digitale muligheter og utfordringer

Veksten i digitale arbeidsplattformer gir arbeidstakere og arbeidsgivere muligheter, men har også satt søkelys på utfordringer. Tiden har kommet for å diskutere retningslinjer og ta samtalen om behov for internasjonale prinsipper og politikk på temaet, ifølge ILO News.

I noen bransjer har digitale arbeidsformer ført til endrede ansettelsesprosedyrer, der mange jobber frilans og oppdragsbasert. Disse arbeidstakerne mangler ofte grunnleggende rettigheter og beskyttelse i arbeidslivet. Dette kan være problematisk, særlig under en pandemi som den vi opplever nå. Når løsere ansettelsesformer tar over, frarøves arbeidstakerne muligheten til å være med på felles forhandlinger om tariffavtaler, lønn og rettigheter.

Nybrottsarbeid

Det er første gang ILO utgir en rapport med hovedfokus på å fange opp erfaringene arbeidere og bedrifter har med å jobbe digitalt.

Rapporten fokuserer på to hovedkategorier av digitale arbeidsplattformer: Online og web-baserte plattformer, der arbeidsoppgavene utføres på nett av arbeidstakere som sitter på forskjellige steder; og lokasjons-baserte plattformer, der oppgavene utføres på et spesielt sted av arbeidstakere, som taxisjåfører og leverandører.

Funnene i rapporten er basert på undersøkelser og intervjuer med 12 000 arbeidere og representanter for 85 bedrifter rundt i verden i en rekke forskjellige sektorer.