Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) har publisert et nytt notat som viser konsekvensene krigen har for arbeidsmarkedet.

Krigens påvirkning lokalt

Opp mot fem millioner arbeidsplasser har gått tapt i Ukraina siden invasjonen i februar, noe som tilsvarer 30 prosent av sysselsettingen før krigen.

Dersom krigen får en snarlig slutt, vil over tre millioner jobber raskt kunne gjenopprettes. I motsatt fall, hvis krigen vedvarer og eskalerer, vil Ukraina kunne miste ytterligere to millioner arbeidsplasser.

Den ukrainske regjeringen gjør det de kan for å sikre utbetalinger av pengestøtte og at velferdsordninger opprettholdes.

Krigens påvirkning regionalt

Flyktningkrisen skaper press på arbeidsmarkedene og velferdssystemene i nabolandene, og ILO anslår at arbeidsledigheten i disse landene vil øke betydelig. Dette gjelder hovedsakelig Ungarn, Moldova, Polen, Romania og Slovakia.

Den økonomiske nedgangen i Russland kan tvinge arbeidsinnvandrere til å returnere til hjemlandene sine i Sentral-Asia, land som er avhengige av et økonomisk samarbeid med Russland. Dette gjelder blant andre Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan og Usbekistan.

Krigens påvirkning globalt

De økte matvare- og energiprisene, forsterket av Ukraina-krisen, er en ekstra trussel for arbeidslivet. Dette gjelder spesielt for lav- og mellominntektsland, som ennå ikke har kommet ut av vanskene som fulgte med pandemien.

Økt usikkerhet i verdensøkonomien og innstramminger i de velstående landene påvirker også pengestrømmene til utviklingsland, som vil få enda vanskeligere forutsetninger for økonomisk utvikling.

Les om notatet og ILOs forslag til tiltak her.