— Menneskelig lidelse er prisen vi betaler for Ukraina-krigen, og krigen sender sjokkbølger gjennom verdensøkonomien, sier Rebeca Grynspan, generalsekretæren i FNs konferanse for handel og utvikling (UNCTAD).

En ny rapport fra UNCTAD ser på hvordan krigen påvirker handel og utvikling i verden. Blant konsekvensene finner vi dyrere matvarer, drivstoff og kunstgjødsel. I tillegg til prisveksten på råvarer, fører situasjonen i Ukraina til mer finansiell ustabilitet, nedgang av investeringer i tiltak for å nå FNs bærekraftsmål, endringer i de globale verdikjedene og høyere handelskostnader.

— Disse sjokkene truer fremgangen vi har hatt når det gjelder gjenoppbyggingen av økonomi og samfunn etter pandemien, og er et hinder for bærekraftig utvikling, sier Grynspan.

Dyrere bensin og brød

Fattige land rammes spesielt hardt av økte priser på drivstoff og kornprodukter. Så mange som 25 afrikanske land, og flere av de fattigste landene i verden importerer mer enn en tredel av sitt totale forbruk av hvete fra Russland og Ukraina. Hele 15 av disse landene importerer mer enn halvparten av sitt forbruk av hvete fra de to krigførende landene.

— Skyhøye priser på mat og drivstoff vil påvirke de mest sårbare i utviklingsland, og legge press på de fattigste husstandene som bruker størstedelen av inntekten sin på mat. Dette fører til sult og vanskelige levekår, sier generalsekretæren i UNCTAD.

Ukraina og Russland står for hele 53 prosent av den globale handelen med solsikkeolje og -frø, samt 27 prosent av det globale markedet for hvete.

Dyrere å frakte varer

Stengte luftrom og sikkerhetshensyn gjør det mer komplisert å frakte varer som går, eller som vanligvis har gått, gjennom Russland og Ukraina. Disse to landene er en viktig "bro" mellom Asia og Europa.

I 2021 ble 1,5 millioner konteinere med varer fraktet med jernbane fra Kina til Europa. Om disse varene skulle fraktes via sjøveien, ville belastningen økt med omkring fem til åtte prosent på en allerede overbelastet rute, ifølge UNCTAD. Dette vil sannsynligvis også påvirke globale transportkostnader, og både husstander og land i ulike deler av verden vil kunne merke effekten på prisnivået, ifølge rapporten.

I 2021 estimerte UNCTAD at prisene på forbruksvarer økte med 1,5 prosent under pandemien.

Sosial uro

Koronapandemien har gjort verdensøkonomien mer sårbar, og vi kan ikke se bort fra risikoen for sosial uro, matmangel og økonomisk tilbakegang som følge av inflasjon, ifølge UNCTAD-rapporten. UNCTAD hevder det er vanskelig å forutsi de langvarige effektene krigen vil ha på matprisene.

Sjefen for FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO), Qu Dongyu sier at Ukraina-krigen forverrer matsikkerheten både i Ukraina og andre deler av verden – noe også FNs generalsekretær, António Guterres trakk frem i sin tale til FNs økonomiske- og sosiale råd (ECOSOC) denne uken. Han påpekte at FAOs globale matprisindeks har nådd det høyeste nivået noensinne. I tillegg fremhevet han at verden ikke er i rute for å nå FNs bærekraftsmål, og at krigen i Ukraina, kombinert med koronapandemien og andre faktorer – gjør det vanskeligere å nå dem.

Klimaendringer

Guterres er bekymret for at krigen vil påvirke arbeidet med å nå klimamålene i Parisavtalen negativt, skriver UN News. Ifølge generalsekretæren kan endringer i det globale energi- og matmarkedet, som følge av krigen, påvirke global klimahandling,

— Land kan bli så opptatt av den akutte mangelen på fossile energikilder at de nedprioriterer tiltak for å kutte ned på¨ bruken av fossile brennstoffer, sa Guterres til UN News.

Flere land har en strategi for å erstatte fossile energikilder fra Russland. Slike kortsiktige tiltak kan skape en langvarig avhengighet av fossile brennstoff, og føre til at verden ikke når målet om å begrense global oppvarming til 1,5 grader, advarte generalsekretæren.

Les mer om Ukraina