19. april i år ratifiserte Somalia, som det andre landet i Afrika, ILO konvensjon 190 om avskaffelse av vold og trakassering i arbeidslivet. Konvensjonen vil tre i kraft 25. juni i år. I tillegg til Somalia, har Argentina, Fiji, Namibia og Uruguay ratifisert konvensjonen, ifølge ILO.

Argentina, Spania og Finland har annonsert at de vil ratifisere konvensjonen.

I forrige måned satte den norske regjeringen ned en arbeidsgruppe som skal gi råd om hvordan konvensjonen kan gjennomføres i Norge. I denne deltar også partene i arbeidslivet.

Liz Helgesen fra Unio, var en svært aktiv pådriver for å få konvensjonen på plass, under ILOs arbeidskonferanse i 2019. I dag har hun følgende kommentar når det gjelder framdriften mot norsk ratifisering av konvensjonen:

– I 2019 hadde vi rett nok håpet at vi hadde vært nærmere en ratifisering enn vi er nå, men pandemien forsinket oss. I tillegg er det bare å erkjenne at trepartssamarbeid kan ta tid.

Her kan du lese mer om hvorfor Somalia har vært så raskt ute med å ratifisere konvensjonen om avskaffelse av vold og trakassering.