Ferske anbefalinger om hvordan man kan beskytte mennesker på flukt fra krigen i Ukraina for EU og andre europeiske land, inkludert Ukraina og Moldova, er fremstilt etter et historisk møte.

For første gang har Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) og EUs arbeidsmarkedsbyrå (ELA) kommet sammen for å utarbeide en plan for å beskytte de på flukt mot seriøse risikoer som menneskehandel, tvangsarbeid og svart arbeid.

Historisk møte

Dette møtet, som ble holdt mandag 4. oktober i Budapest, samlet arbeidstilsyn og rettshåndhevelse eller tilsvarende statlige myndigheter i EU og andre europeiske land, som er transitt eller destinasjon for kvinner, menn og barn på flukt fra Ukraina.

Ukrainas departementer for økonomi og sosialpolitikk, Arbeidsdepartementet i Moldova, samt EUs byrå for politisamarbeid innen kriminaletterretning (Europol), EUs enhet for rettslig samarbeid (Eurojust), og EU-kommisjonen deltok også i denne viktige diskusjonen.

Beste praksis og sentrale anbefalinger

Gitt den sårbare situasjonen til dem som flykter fra krigen, diskuterte deltakerne beste praksis og kom med sentrale anbefalinger om hvordan man effektivt kan takle den økte risiko for svart arbeid, arbeidsutnyttelse og menneskehandel, innenfor fire tematiske områder: forebygging, beskyttelse, straffeforfølgelse og internasjonalt samarbeid.

Deltakerne utforsket også gjennomførbarheten av målrettede bevisstgjøringskampanjer og tematiske inspeksjoner i de mest utsatte sektorene, og forbedret samarbeid mellom arbeidstilsyn, rettshåndhevelse og rettsvesenet.

7,5 millioner kvinner, menn og barn på flukt

Siden Russland startet sin krig mot Ukraina i slutten av februar, er mer enn 7,5 millioner mennesker på flukt registrert over hele Europa.

De kan bli fristet til å akseptere arbeid uten kontrakt, eller oppleve at deres dokumenter blir tatt bort. Dette gjør det mulig at de ender opp utnyttet eller i ekstreme tilfeller som ofre for tvangsarbeid eller barnearbeid.

ILOs respons til Ukraina-konflikten

ILOs kontor for Sentral- og Øst-Europa gir rådgivningstjenester til 18 medlemsland for å utvikle politikk og programmer som fremmer flere og anstendige jobber for alle kvinner og menn.

ILO har gitt bistand til ukrainske flyktninger i humanitær hjelp, inntektsstøtte, og utviklet en informasjonskampanje om farene ved menneskehandel og tvangsarbeid siden krigens start, som har nådd til 1,2 millioner internt fordrevne, og også ukrainere på flukt.

I slutten av september økte ILO sin støtte til Ukraina for å dekke nye tjenester, fra ukrainske arbeidsgiverorganisasjoner, krisestøtte som tilbys av fagforeninger og en e-læringsplattform for teknisk og yrkesrettet utdanning og opplæring (TVET).

ELAs respons til krigen

ELAs aktiviteter knyttet til fordrevne personer som kommer fra Ukraina, støtter medlemsland i å beskytte kvinner, menn og barn mot risikoen for svart arbeid eller utnyttelse på arbeidsplassen.

ELA ønsker å forbedre tilgangen til relevant informasjon, forhindre utnyttelse av arbeidskraft og bedre håndtere svart arbeid.

Aktivitetene inkluderer opprettelse av bevisstgjøringsvideoer rettet mot ukrainske flyktninger eller oppfordring til en bedre organisering av grenseoverskridende inspeksjoner mellom EU-land.