Europa- og Sentral-Asiaregionen som helhet er i en mye bedre posisjon enn andre regioner i verden når det gjelder matsikkerhet, men noen grep må tas for å unngå tilbakeslag, ifølge en FAO-pressemelding.

I 2022 satte den pågående covid-19-pandemien og utbruddet av krigen i Ukraina matsikkerhet og god ernæring under et enormt press. Matvareprisene nådde toppen, noe som var en utfordring for beslutningstakere i deres innsats for å sikre at ingen blir etterlatt.

Den regionale oversikten over matsikkerhet og ernæring i Europa og Sentral-Asia 2022 er en felles rapport laget av åtte FN-organisasjoner: FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO), Det internasjonale fondet for landbruksutvikling (IFAD), FNs barnefond (UNICEF); FNs utviklingsprogram (UNDP), FNs økonomiske kommisjon for Europa (UNECE), Verdens matvareprogram (WFP), Verdens helseorganisasjon (WHO), og Verdens meteorologiorganisasjon (WMO).

Lokal «livslinje»

Rapporten peker på lokalt landbruk som en livslinje for land som vil forhindre økende matusikkerhet og underernæring.

— Vi håper at denne rapporten gir verdifull kunnskap og bevis, og bidrar til å klarlegge alternativer for dialog og samordnet handling fra alle partnere i vår felles innsats mot målet om et Europa og Sentral-Asia uten sult og underernæring, står det i rapportens forord.

Forstå landskapet

Til tross for covid-19-pandemien og krigen i Ukraina, er regionen fortsatt i bedre form enn andre deler av verden når det gjelder underernæring – basert på rapportdataene. Land må derimot holde seg på sporet.

Rapporten anslår at underernæring vokste i 2020 til 9,9 prosent over hele verden, og har siden blitt verre, men for de 50-pluss-landene i Europa og Sentral-Asia har dette tallet holdt seg på under 2,5 prosent, selv om andelen av befolkningen som er definert som underernært i enkelte deler av regionen (Kaukasus, Sentral-Asia og Vest-Balkan) øker og sannsynligvis vil fortsette å gjøre det. Totalt sett forventes det regionale gjennomsnittet å holde seg på under 2,5 prosent.

Overvekt og fedme i regionen er fortsatt et alarmerende problem i regionen blant barn og voksne, og overgår det globale gjennomsnittet.

Historiske ulikheter og ulikt utviklingsnivå og budsjettbegrensninger er også nøkkelen til å bestemme hvordan land kan støtte sunne dietter.

«Trippel utfordring»

Rapporten antyder at mat- og landbrukspolitikken må tilpasses for å svare på en «trippel utfordring» med stadig skiftende landbruksmatsystemer som kan gjøre sunne kosthold rimeligere, sikre bedre levebrød for bønder, og forbedre miljømessig bærekraft.

Blant faktorene som kan forbedre systemer og dietter, er insentiver som gagner bønder individuelt viktig. Disse må ha som mål å forbedre generelle tjenester – spesielt landbruksforskning og utvikling – videreutdanning, skadedyr- og sykdomskontrolltiltak, offentlige kontrollsystemer for mattrygghet, klimasmart landbruk, og utslippseffektive teknologier og praksiser.