FNs sikkerhetsråd kom sammen for et krisemøte om Ukraina-konflikten denne mandagen. Her er det du må vite om situasjonen akkurat nå.

Hva utløste situasjonen?

Mandag kveld signerte Russlands president Vladimir Putin presidentordren der han anerkjenner uavhengigheten til de to ukrainske regionene Luhansk og Donetsk. Regionene kontrolleres i dag av pro-russiske separatister.

— Ukraina har aldri hatt tradisjon for ha status som en egen stat, sa Putin og kalte den østlige delen av Ukraina for "gamle Russland.”

Etter at Putin signerte ordren beordret han russiske tropper inn i de to regionene. Ifølge Russland, er dette en “fredsbevarende” styrke skriver CNN.

Hvordan bryter dette internasjonal lov?

Det internasjonale systemet er bygget på den territorielle integriteten og suvereniteten til stater. Det betyr at statene har rett til å bestemme over seg selv og sitt territorium uten innblanding fra andre stater.

FN-pakten, som er FNs "grunnlov", er bygget på prinsippet om suverenitet og sier at alle medlemsland er suverene og likestilte. Ingen land har rett til på å bestemme over et annet land eller gå inn i et annet land med militære styrker uten tillatelse. Dette står også i folkeretten – de internasjonale lovene som regulerer forholdet mellom stater.

Når Putin går inn i Ukraina med makt er det et brudd på internasjonal lov – folkeretten, FN-pakten og Ukrainas suverenitet. Både USA og flere vestlige land er bekymret for at Russlands inntog i Ukraina kun er starten på en større militæroperasjon mot landet, skriver CNN.

Hva sier FN?

FNs generalsekretær António Guterres har tidligere sagt at diplomati er den eneste løsningen på konflikten. Han gjentok budskapet om diplomati og en fredelig løsning på konflikten i kjølvannet av mandagens hendelser.

Generalsekretæren er bekymret for situasjonen etter at Russland formelt anerkjente de to ukrainske delstatene og gikk inn i Ukraina og ber partene i konflikten og alle involverte om å stanse fiendtlighetene, beskutte sivile og forhindre alle handlinger og uttalelser som kan forverre konflikten.

FN forholder seg til Generalforsamlingens resolusjoner og støtter fullt ut Ukrainas suverenitet, uavhengighet og territorielle integritet innenfor de internasjonalt anerkjente landegrensene til landet.

FN vil fortsatt være til stede i Ukraina, men flytter ansatte som har mindre viktige oppgaver i landet fordi de frykter en russisk invasjon melder AFP/NRK nyhetssenter. FN har 1510 ansatte i landet, og 100 av dem er i de opprørskontrollerte områdene.

FNs høykommissær for flyktninger sier de foreløpig ikke har sett en økning i folk som flykter fra Ukraina, men er forberedt på at det kan skje dersom konflikten forverrer seg.

— Risikoen for storkonflikt er her og på avverges for en hver pris, sa Rosemary DiCarlo, FNs undergeneralsekretær for politiske og fredsbevarende saker. Hun tok som FNs generalsekretær sterk avstand fra Russlands handlinger, og forsikret om at FN vil fortsette å være tilstede i landet og jobbe for en løsning, skriver UN News.

Hva sier FNs sikkerhetsråd?

Til tross for at Russlands aggresjon var årsaken til krisemøtet i Sikkerhetsrådet, ble møtet ble ledet av Russland. Dette er fordi det er Russland som har formannskapet i Sikkerhetsrådet denne måneden.

Det var Storbritannia, Frankrike og USA som ba om møtet, ifølge Reuters. Sikkerhetsrådet har forståelig nok ikke kommet med noen felles uttalelse om situasjonen.

Ingen av Sikkerhetsrådets medlemmer støtter Russlands handlinger, skriver ABC nyheter.

Norge, som sitter i Sikkerhetsrådet fordømmer Russlands handlinger og støtter Ukrainas suverenitet og territorielle integritet. Utenriksminister Anniken Huitfeldt sier på twitter at Russland er ansvarlig for den økende aggresjonen i Donbass, og sitter på nøkkelen til å løse konflikten med fredelige midler. Norges FN-ambassadør, Mona Juul gjentok budskapet i Sikkerhetsrådets møte, og sa at Russlands handlinger er et tydelig brudd på internasjonal lov.

Ukrainas FN-ambassadør Sergei Kislitsa sa at Russland var et “virus” som har spredd krig og kaos i åtte år, og understreket at Ukrainas landegrenser ikke kommer til å endres, ifølge UN News.

— Vi er i vårt land. Vi skylder ingen noe. Og vi vil ikke gi bort noe til noen. Vi er ikke redd for noen eller noe.

Russlands FN ambassadør Vasily Nebenzya oppfordret vestlige medlemsland om “å ta til fornuften, legge følelsene til side og ikke gjøre situasjonen verre.” Han informerte om at russiske militære styrker ville ta ansvar for å opprettholde fred i utbryterregionene og fokusere på å “unngå krig”.

USAs FN-ambassadør Linda Thomas Greenfield kalte president Putins handlinger et påskudd for en større invasjon av Ukraina. Dette vil få konskekvenser utover ukrainas landegrenser sa hun, og at USA vil iverksette tiltak for å holde Russland ansvarlig for dette tydelige bruddet på internasjonal lov. Reaksjonen vil bli “kjapp og alvorlig” dersom Russland fortsetter invasjonen av Ukraina sa hun.

Kina ba om en diplomatisk løsning og at alle parter i konflikten legger bånd på seg for å unngå at krisen eskalerer, skriver NDTV.