— Dette er den klart største jordskjelvkatastrofen i Tyrkias historie, og kanskje den største naturkatastrofen landet noensinne har opplevd, sier Louisa Vinton, representant for FNs utviklingsprogram i Tyrkia.

Ytterligere to jordskjelv, som målte 6,4 og 5,8 på Richterskalaen, drepte seks mennesker på grensen mellom Tyrkia og Syria mandag. 294 personer ble skadet, og flere bygninger kollapset i regionen rundt Hatay og på Middelhavskysten, ifølge UNDP.

Svimlende omfang

Vinton fremhever det svimlende omfanget av gjenoppbyggingen i Tyrkia, og forteller at anslagsvis 116 til 210 millioner tonn steinmasser først må ryddes bort.

— Til sammenligning resulterte det forrige store jordskjelvet i landet, som også hadde et høyt antall ofre, i 13 millioner tonn steinmasser, forklarer hun.

Jordskjelvet som rammet Tyrkia i 1999, tok livet av mer enn 17 000 mennesker. En halv million ble i tillegg hjemløse.

Redningslinen i Syria fortsetter

I det nordvestlige Syria, hvor opptil ni millioner mennesker er berørt, og minst 6000 drept, fortsetter den internasjonale humanitære responsen. Totalt 227 lastebiler lastet med forsyninger, har krysset grensene fra Tyrkia siden 9. februar. 195 av dem via Bab al-Hawa-overgangen, 22 via Bab al-Salam og ti via Al Ra'ee.

Catherine Smallwood, leder for jordskjelvhendelser ved Verdens helseorganisasjon (WHO) i Europa, forteller at organisasjonen har fraktet «nær 100 tonn over grensen fra Tyrkia» siden katastrofen, i tillegg til forsyningene som allerede var forhåndsposisjonert i Syria.

Mobile medisinske tjenester

Smallwood forteller at 55 medisinske fasiliteter i Syria er blitt skadet, og flere fullstendig ødelagt. Seks mobile klinikker er derfor blitt plassert i byer og samfunn rundt Jindires – et av de hardest rammede områdene nordvest i Syria.

— Dette er mobile klinikker som gir støtte og medisinske tjenester direkte til befolkningen, forklarer Smallwood.

Beboere som overlevde jordskjelvet blir stående i ekstremt lave temperaturer, uten drikkevann, elektrisitet eller oppvarming, og er utsatt for faren for at bygninger smuldrer opp mens de prøver å søke ly, advarer FNs økonomiske og sosiale kommisjon for Vest-Asia (ESCWA).

FN ber om nødhjelp

FNs generalsekretær António Guterres lanserte i forrige uke en appell, hvor han ber medlemslandene bidra med drøyt 10 milliarder kroner til jordskjelvofrene i Tyrkia. Det skal dekke nødhjelpsbehovet til 5,2 millioner mennesker sør i Tyrkia de tre neste månedene.

— Tiden er nå inne for å støtte det tyrkiske folk, akkurat slik de har støttet andre som trenger hjelp, sa Guterres, med henvisning til at Tyrkia er hjem for flere flyktninger enn noe annet land i verden.

Les mer

Katastrofale jordskjelv i Tyrkia og Syria: Hva gjør FN?

Jordskjelvkatastrofe: Syria åpner flere hjelpekorridorer