Den nye UNESCO rapporten ble sluppet i forkant av FNs klimatoppmøte i Glasgow og viser at bare 53 prosent av verdens nasjonale utdanningssystemer har referanser til klimaendringene, og når temaet er nevnt i læreplanene er det stort sett alltid lavt prioritert.

— Klimakrisen er ikke lenger trusselen i en fjern fremtid, men en global realitet. Utdanning er en del av løsningen. Alle som går på skolen må forstå klimaendringene og få de verktøyene de trenger for å være en del av løsningen, sa Audrey Azoulay, UNESCOS ekspedisjonssjef.

Landene i regioner som er mest sårbare for effekten av klimaendringer er også de landene som i størst grad er opptatt av å inkludere klimaendringer som et tema i læreplanene ifølge rapporten.

Lærere mangler kunnskap

Mange lærere føler seg heller ikke kompetente nok til å undervise om temaet, men 95 prosent av lærerne i undersøkelsen mener at dette er et viktig tema å undervise om. I spørreundersøkelsen svarte bare en tredjedel av lærerne at de hadde nødvendig kunnskap for å forklare hvordan klimaendringene påvirker deres region og lokalsamfunn.

— Alle lærere må få nødvendig kunnskap slik at de kan undervise om klimaendringer. Det er statenes ansvar å sørge for dette, sa Audrey Azoulay, UNESCOS ekspedisjonssjef.

I UNESCO-undersøkelsen om temaet deltok 58 000 lærere, og 30 prosent svarte at de ikke kjente til en passende pedagogikk til å lære elevene om klimaendringene. En fjerdedel av lærerne sa at de ikke kjente til en passende måte å undervise om dette via nettundervisning, og 737 millioner studenter i 66 land er fortsatt helt eller delvis på hjemmeskole på grunn av pandemien.

COP26, klima og utdanning

Den 5. november arrangerer UNESCO, Italia og Storbritannia et høynivåmøte om utdanning og handling for klimaet som er det første i sitt slag hvor miljø- og utdanningsministre møtes. Møtet er klokken 1700 til 1830 norsk tid og kan sees online på COP26 sin YouTube kanal.

Les mer om UNESCOs arbeid for utdanning for bærekraftig utvikling her.

Les mer om klimatoppmøtet COP26 på fn.no.

Les mer om bærekraftsmål 4, god utdanning på fn.no.