Maldivenes President Abdullah Shahid skal lede FNs 76. generalforsamling (UNGA 76) som åpner denne tirsdagen, og tar over presidentskapet i Generalforsamlingen fra tyrkiske Volkan Bozkir.

Fokus på klima og korona

Shahid har sagt at det er fem saker han spesifikt ønsker å fokusere på under sitt år som president i generalforsamlingen. Å gjenoppbygge verden etter korona, bekjempe klimaendringer og fremme bærekraftig utvikling står høyt på agendaen. Shahid vil også jobbe for å bygge et mer effektivt FN, og å sette menneskerettigheter og bekjempelse av ulikhet og diskriminering på dagsorden.

Shahid har mange utfordringer å ta tak i det neste året. Ifølge avtroppende president Bozkir ligger verden langt etter skjema når det gjelder å løse globale problemer og nå bærekraftsmålene.

FNs generalsekretær med klar beskjed

— Verden beveger seg mot en ny unormal: mer kaotisk, mer usikker og farligere for alle, sa António Guterres på en pressekonferanse i forkant av UNGA76.

Han advarte om at verden beveger seg i feil retning, og at vi nå står overfor et veiskille der “business as usual” kan føre til vedvarende kriser og et sammenbrudd i den globale orden. Han trekker frem trusselen om atomkrig, global oppvarming og økende ulikhet og sykdom som utfordringer verdens ledere er nødt til å ta tak i umiddelbart oppsummerer AP.

Generalsekretæren ber FNs medlemsland om å samarbeide for å løse de enorme utfordringene verden står overfor. Han har lansert rapporten “Our Common Agenda," som peker på mulige løsninger.

Hvem kommer til New York?

Mens fjorårets 75. Generalforsamling stort sett fant sted virtuelt på grunn av pandemien har flere statsledere varslet sin ankomst. Rundt 83 land bekreftet at de de sender representanter til New York for å delta på møtet skriver New York Times.

Ifølge den foreløpige listen New York times har tilgang til vil topplederne fra Brasil, Storbritannia, Canada, India, Irland, Israel, Italia, Japan, Mexico, Pakistan, Tyrkia og Venzuela møte opp og tale til forsamlingen i New York. Kinas tale vil bli fremført av visestatsministeren, og Russland sender utenriksminister Sergey Lavrov til å snakke på vegne av landet. Iran har signalisert at de muligens sender sin nye utenriksminister til å delta.

USAs president Joe Biden skal delta fysisk på møtet og holde sin første tale til FNs generalforsamling siden han ble president skriver CNBC.

Hvem skal representere Afghanistan?

Det er usikkerhet rundt hvem som kommer til å representere Afghanistan ettersom den nåværende ambassadøren tilhørte tidligere president Ashraf Ghani sin administrasjon skriver Pass Blue. Ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS vil nåværende FN-ambassadør Ghulam Isaczai representere landet på FNs høynivåuke. Ifølge FN-pakten kan landets nye regjering foreslå en ny FN-ambassadør, men Taliban regjeringen mangler fortsatt internasjonal anerkjennelse skriver byrået.

FNs generalforsamling er det eneste FN-forumet hvor alle medlemsland er representert og har en stemme, og generalforsamling kan stemme over å "sensurere" stater for å bryte prinsippene i FN-pakten dersom Sikkerhetsrådet anbefaler dette. Larry D. Johnson, tidligere assistent generalsekretær for lovsaker i FN har skrevet en artikkel i magasinet Just Security om hvilke kriterier som kan legges til grunn for å blokkere Taliban fra å representere Afghanistan i FN.

Taliban har foreløpig ikke utpekt en representant til å erstatte Isaczai skriver Al-Jazeera. Og det gjenstår å se om medlemsland som så langt har sagt at de vil ha en konstruktivt forhold til Taliban er villige til å utfordre disse relasjonene.

Hvem skal representere Myanmar?

Ifølge talerlisten Pass Blue har sett er det landets FN-ambassadør Kyaw Moe Tun som skal representere landet, men FN komiteen for akkreditiver har ennå ikke tatt stilling til hvem som skal være landets rettmessige diplomatiske representant til FN.

The Guardian skriver at både militærjuntaen som tok makten ved et statskupp i februar, og landets nasjonale samlingsregjering (NUG) som omtales som en skyggeregjering har bedt FN om å representere Myanmar i FN. Ifølge The Irrawaddy skal FNs komiteen møtes tirsdag for å ta stilling til spørsmålet om hvem som er Myanmars rettmessige representant i FN. Om FN-komiteen velger å utsette beslutningen om Myanmars rettmessige representant kan også landets sete stå tomt under årets generalforsamling ifølge the Guardian.

Du kan finne siste nytt og hele programmet for UNGA 76 her.