Sir Lewis Hamilton, formel 1-fører og syv ganger verdensmester, er drivkraften bak en ny rapport fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), som avslører det akutte behovet for mer støtte til utdanning for barn og unge på flukt.

FNs bærekraftsmål 4 vil sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.

— Utdanning for alle må faktisk bety alle – flyktninger inkludert, understreker Sir Hamilton.

Denne rapporten, som har tittelen All Inclusive: The Campaign for Refugee Education, viser en urovekkende forskjell i kvaliteten på utdanning som gis til flyktninger, sammenlignet med utdanningstilbudet for de som ikke er på flukt. Den analyserer data fra skoleåret 2020/2021, samlet fra mer enn 40 land.

Frafall på ungdomsskolen

I skoleåret 2020/2021 var gjennomsnittlig påmeldingstall stort sett stabilt på 68 prosent for barn på flukt i grunnskolen, ifølge rapporten. Disse tallene synker derimot kraftig – til 37 prosent – på videregående nivå, som er et opplæringsnivå unge kvinner og menn på flukt har slitt med å få tilgang til, historisk.

De høyere nivå, derimot – det vil si universiteter og høyskoler – gir oss bedre nyheter. Registreringen av flyktningstudenter har økt med 5 prosent de siste årene. Dette er grunnlag for optimisme: UNHCRs tertiære innmeldingsmål (på 15 prosent innen 2030) kan nås.

Bra timing!

UNHCRs årlige utdanningsrapport kom ut i tide. Den ble lansert samtidig som verdens ledere forbereder seg til å diskutere fremtidens læring på toppmøtet om utdanning, Transforming Education Summit, under FNs generalforsamling som holdes 16.—19. september. Dette møtet har som mål å mobilisere handling, ambisjoner, solidaritet og løsninger for å forbedre utdanning mellom nå og 2030.

Kamp mot systemisk urettferdighet: F1-stjerne

Sir Hamilton har gitt tydelig uttrykk for sin støtte til kampen mot diskriminasjon og for mer rettferdighet og mangfold i utdanning, så vel som i motorsport. Han sa at han var stolt over å kunne bruke sin stemme for hjelpe å spre engasjement og oppmerksomhet, slik at barn og ungdom på flykt blir inkludert i nasjonale skolesystem.

— Utdanning utvider ikke bare horisonten til folk, og gir de muligheter de ellers aldri ville drømt om å få. Utdanning motvirker de skadelige effektene av systemisk urettferdighet, sa han i rapporten. Det handler ikke bare om å skape bedre livssjanser for unge kvinner og menn, og hjelpe dem til å finne sin hensikt og skape sin egen fremtid. Det handler om konsekvensene av det: Større mangfold i lederstillinger og innflytelse, i arbeidsverdenen, i sport, kultur og politikk.

Eksempler fra over hele verden

UNHCRs All Inclusive kampanje forteller historiene til unge mennesker på flukt fra Sudan, Ukraina, Kenya og Myanmar, mens de følger utdanning, til tross for forstyrrelser, tvungen forflytning og de generelle utfordringene med å tilpasse seg i nye omstendigheter.

Filippo Grandi, FNs høykommissær for flyktninger, skrev også i rapporten at mange land nylig har gjort store fremskritt mot å inkludere elever på flukt i nasjonale utdanningssystemer.

Det enorme gapet må lukkes

— Talent er universelt, men det er ikke muligheter, er et ordtak som beskriver virkeligheten for millioner av barn på flukt. Vi må lukke gapet mellom talent og mulighet, sa Grandi.

UNHCR ber at barn og unge på flukt skal inkluderes i nasjonale utdanningssystemer – fra starten av humanitære nødsituasjoner, i langvarige fordrivelsessituasjoner og i langsiktig utviklingsplanlegging.

Mer støtte trenges

Dette inkluderer blant annet mer støtte til lærerutdanning og lønn, ny infrastruktur, kvalitet- og relevant læringsmateriell, trygg transport til og fra skoler, tilgang til eksamener og sertifisering, og å tette det digitale skillet som berører flyktninger.

— Utdanning er en investering i utvikling, menneskerettigheter og fred, understreket Grandi. Nå er tiden inne for å investere i vår fremtid - i spirende byggere, skapere og fredsskapere. Når det gjelder mennesker på flukt, er det en investering i de som vil gjenoppbygge landene sine når de trygt kan vende hjem, la han til.