I mer enn 70 år har FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) levert grunnleggende tjenester innen utdanning, helse, sosial beskyttelse og humanitær bistand til millioner av palestinske flyktninger i Midtøsten.

UNRWA ble opprettet i 1949 for å ta vare på palestinere som ble flyktninger på grunn av krigen i Palestina i 1948. I dag jobber rundt 30 000 kvinner og menn for FN-organisasjonen, og rundt 13 000 ansatte jobber i Gaza. Flertallet av de ansatte i Gaza er palestinske flyktninger selv.

Da Hamas angrep Israel 7. oktober ble over 1 200 mennesker drept, tusenvis ble skadet, og flere hundre har blitt tatt som gisler. De aller fleste har ikke blitt løslatt enda.

I kjølvannet av denne tragiske hendelsen, har Israel gått til angrep på Gaza – hjem til 2,3 millioner mennesker – og begrenset tilgangen til humanitær hjelp, strøm, vann og drivstoff. I flere runder har telefoner og internett blitt avkoblet.

— En hel befolkning er beleiret og under angrep, nektet tilgang til det grunnleggende for å overleve, bombet i deres hjem, tilfluktsrom, sykehus og tilbedelsessteder, sa en rekke FN-organisasjoner i en erklæring. Mer enn 100 angrep mot helsevesenet er rapportert. Dette er uakseptabelt, understreket de.

Dette har gjort UNRWAs arbeid med å hjelpe palestinske flyktninger enda vanskeligere, samtidig som de også selv er i skuddlinjen.

Enorme dødstall

Over 10 000 kvinner, menn og barn har blitt drept i Gaza siden angrepene begynte.

På fredag 10. november ble det kunngjort at 101 UNRWA-ansatte har blitt drept så langt. Dette er det høyeste antall mennesker som har mistet livet i FN-tjeneste, i en konflikt, noensinne. De fleste døde hjemme, med familiene sine. Én tredjedel av de som mistet livet befant seg under Wadi Gaza-linjen, i de sørlige og midtre områdene av Gazastripen. Minst 26 kvinner og menn som jobber for UNRWA har også blitt skadet, så langt.

— Flere FN-hjelpearbeidere har blitt drept enn i noen tilsvarende periode i organisasjonens historie. Jeg hyller alle dem som fortsetter sitt livreddende arbeid – til tross for de overveldende utfordringene og risikoene, sa FN-sjefen i en pressekonferanse på mandag.

For å sammenligne, i hele 2022 ble 77 FN-ansatte drept mens de tjenestegjorde i organisasjonen rundt om i verden.

— Som en organisasjon er vi mer enn knuste, sa UNRWA i ett innlegg på sosiale medier. Våre kolleger vil bli sterkt savnet, men de vil ikke bli glemt. Vi deler denne sorgen med hverandre og med familiene, understreket de.

Hvor jobber UNRWA?

Selv om UNRWA opererer først og fremst inne i palestinske flyktningleire, har de også kontorer i byer der det oppholder seg mange palestinske flyktninger – i Palestina (dvs. Gazastripen og Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem), og i nabolandene Libanon, Jordan og Syria. UNRWA har to hovedkvarterer: ett i Gaza, og ett i Jordans hovedstad, Amman.

UNRWA er den største humanitære FN-organisasjonen i Gaza. UNRWA driver flyktningleirer, men også skoler, helseklinikker, krisesentre og tilfluktsrom. De gir nødhjelp og sosiale tjenester, beskyttelse, sikrer leirinfrastruktur og forbedring, og mikrofinansiering. Av en befolkning på 2,3 millioner, er rundt 1,5 millioner registrerte flyktninger. Nesten halvparten av befolkningen i Gaza er barn.

UNRWAs oppdaterte nødappell fra 6. november ber om 481 millioner dollar for å dekke de mest kritiske humanitære behovene til anslagsvis 1,6 millioner mennesker i Gaza, både flyktninger og de som ikke er på flukt, og rundt 150 000 personer på Vestbredden, for perioden oktober til 31. desember 2023.

— FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) gjør viktig og livreddende arbeid i Gaza. Nå øker vi støtten med 60 millioner kroner, sa utenriksminister Espen Barth Eide 21. oktober. Det nye bidraget kommer i tillegg til 300 millioner kroner som Norge har gitt til UNRWA tidligere i år.

Jobber dag og natt

Mange av de rundt 13 000 UNRWA-ansatte i Gaza, hvorav flertallet selv er palestinske flyktninger, jobber døgnet rundt for å sikre humanitær bistand. Alle UNRWA-skoler og sentre for teknisk og yrkesopplæring og opplæring (TVET) har blitt stengt, noe som påvirker 300 228 skolebarn og ungdom.

Nesten halvparten av de 1,6 millioner fordrevne (742 000) har søkt ly i 151 UNRWA-krisesentre i alle fem deler av Gaza. For å hjelpe flere måtte UNRWA åpne ytterligere to krisesentre i Midt-området. Andre har søkt ly hos vertsfamilier eller på sykehus, offentlige skoler og offentlige fasiliteter. Mange av de internt fordrevne sover på gatene i nærheten av UNRWAs lokaler. Dette melder UNRWA i sin siste situasjonsrapport.

Over 582 000 internt fordrevne har søkt ly i 94 UNRWA-krisesentre i Midt-, Khan Younis- og Rafah-områdene. Khan Younis Training Centre, det mest overfylte UNRWA-senteret, er vert for mer enn 22 000 internt fordrevne: plassen per person er mindre enn to kvadratmeter, mens hvert toalett deles av altfor mange. I gjennomsnitt deler 160 personer på UNRWAs skoleanlegg ett enkelt toalett, og det er én dusj for 700 personer. De forverrede sanitære forholdene, sammen med mangel på privatliv og plass, skaper helse- og sikkerhetsfarer.

Nesten 160 000 internt fordrevne hadde søkt ly i 57 UNRWA-skoler i nordlige og Gaza-områdene per 12. oktober 2023, før evakueringsordren ble gitt av israelske myndigheter.

Utover dette har UNRWA sikret at:

  • Rundt 27 634 familier har fått kontanthjelp (på cirka 187 dollar) siden 26. oktober som skal være en reintegreringspakke og kompensasjon for tap av eiendeler.
  • Omtrent 30 000 internt fordrevne har mottatt psykososialstøtte og andre spesialiserte beskyttelsestjenester fra UNRWAs rådgivere og sosialarbeidere i krisesentrene siden krisen begynte. Over 60 prosent av denne støtten har blitt gitt til kvinner, og inkluderes familiestøtte og fritidsaktiviteter. UNRWA har gitt psykososiale støttetjenester til 155 palestinske arbeidere fra Gaza, i Hebron, Ramallah og Tulkarm, og til 240 elever ved Nur Shams-skolen. 28 300 barn i skolealder har også fått psykososialstøtte.
  • 20 000 hjelpepakker, inkludert sengesett og verdighetssett har blitt gitt i Rafah og Khan Younis, samt 820 hygienesett har blitt gitt til fordrevne familier.
  • De fortsetter å tilby primærhelsetjenester i krisesentrene, gjennom over 90 mobile medisinske enheter og team på rundt 300 helsearbeidere. De håndterte 9 794 saker 8. november. Sju av de ni aktive helsestasjonene gjenopptok vaksinasjonstjenester og 953 barn har blitt vaksinert siden reaktiveringen av tjenesten. Tannlegetjenester for nødstilfeller (blødning, hevelse, traumer og ekstraksjon) har blitt gitt til 187 personer i syv helsesentre siden reaktiveringen de siste dagene. Ni (av 22) UNRWA helsesentre er fortsatt operative i sør, og de registrerte 6 530 pasientbesøk 8. november. Disse sentrene gir også medisinsk behandling for postnatale og høyrisiko gravide kvinner. Det er anslagsvis 50 000 gravide kvinner i Gaza, med mer enn 180 som føder hver dag. 718 mødre som nylig har født har vært i UNRWA krisesentre siden begynnelsen av oktober.
  • De har levert undervisningsmateriell og læring og rekreasjonssett/skrivesaker til 11 250 barn, samt fritidsaktiviteter.
  • De internt fordrevne som har søkt ly i UNRWA-sentrene har fått 1,5 liter drikkevann og mellom 3-4 liter vann til matlaging, vask og hygiene i alle krisesentre, med hjelp av partner-organisasjoner.
  • Drikkevann gis til internt fordrevne også i et av de mest overfylte krisesentrene, KYTC, som nå er vert for mer enn 21 700 internt fordrevne, der UNRWA i samarbeid med UNICEF installert et avsaltningsanlegg.
  • Av de over 800 lastebilene med nødhjelpsforsyninger som har krysset grensen, har UNRWA sikret mottak, lagring og levering i Gaza av disse livsviktige forsyningene, og mange av disse lastebilene var UNRWAs egne lastebiler.

I skuddlinjen

I Gaza må man stå i kø i timevis for å skaffe seg noe … vann, toalettet og brød. Til og med for å komme inn i krisesenteret. Alt unntatt døden. Ingen kø er nødvendig for det.
Sitat fra en UNRWA-ansatt som ba om at navnet ikke deles.

Hele 57 UNRWA-sentre har blitt bombet eller angrepet så langt. Flere UNRWA-skoler og flyktningerleire har blitt truffet av luftangrep. Til dags dato har 556 internt fordrevne som har søkt ly i UNRWA-sentre blitt skadet og 66 drept siden 7. oktober.

7. november la UNRWA lagt til rette for levering av WHOs sårt tiltrengte nødforsyninger og medisiner til Al-Shifa sykehus i Gaza by, nord for Gazastripen, til tross for enorme risikoer for ansatte og helsepartnere på grunn av nådeløse bombeangrep. To lastebiler ble skadet, og en av sjåførene ble skadet. Konvoien nådde til slutt sykehuset, og fikk levert medisinske forsyninger.

Det finnes ingen tvil om at UNRWA fortsetter sitt livsviktige arbeid. — Selv om utfordringene er enorme og veien mot en varig fred er lang, gir FNs humanitære og diplomatiske engasjement i Gaza håp, understreker FN-sambandets leder, Catharina Bu.