— Multilateralisme er tilbake, diplomatiet er tilbake og Amerika er tilbake. Vi er klare for å begynne arbeidet, sa Linda Thomas-Greenfield i sin tale da hun ble formelt innsatt som USAs FN-ambassadør 23. februar.

Hun sa at menneskerettigheter, demokrati, FN-reform, fred og sikkerhet er temaer som blir toneangivende for USAs engasjement i FN i tiden fremover under en åpen høring i Senatet tidligere i år.

USA har også signalisert at de vil utfordre Kina og ta en sterkere global lederrolle. FN-ambassadøren har uttalt at å motarbeide Beijings innflytelse vil bli hennes hovedprioritering i Sikkerhetsrådet ifølge Al-Jazeera.

Sterkere engasjement for klima og FN

Den nye Biden administrasjonen har allerede signalisert at landet ønsker å engasjere seg mer i FN.

President Joe Biden har meldt USA inn igjen i Parisavtalen siden Trump trakk landet ut av avtalen i 2017, Menneskerettsrådet som Trump forlot i 2018 og Verdens helseorganisasjon som Trump melde USA ut av i fjor. Biden har også gitt uttrykk for at han vil gi mer penger til å finansiere FNs arbeid, blant annet FNs befolkningsfond, WHO og bistand til palestinske flyktninger gjennom UNRWA . Samtlige organisasjoner opplevde kutt i finansieringen under president Trump melder Al-Jazeera.

Med President Joe Biden i førersetet har klimapolitikken blitt en prioritet for USA.

— Klimakrisen er uten tvil en sak for FNs sikkerhetsråd, sa Presidentens klimautsending John Kerry på Sikkerhetsrådets første møte om klima og sikkerhet noensinne 23. februar. Han sa det var på høy tid at verdenssamfunnet behandler klimakrisen som den sikkerhetstrusselen den faktisk er.

Ifølge Security Council Report er det sannsynlig at dynamikken i Sikkerhetsrådet vil endre seg i 2021 når det gjelder diskusjonene om klima og sikkerhet. Opptil til tolv land forventes å engasjere seg i denne saken.

"Det er på tide å behandle klimakrisen som den alvorlige sikkerhetstrusselen den faktisk er." Den amerikanske presidentens spesialutsending for klima, John Kerry taler i Sikkerhetsrådet 23. februar. Foto: UN Photo/Eskinder Debebe
"Det er på tide å behandle klimakrisen som den alvorlige sikkerhetstrusselen den faktisk er." Den amerikanske presidentens spesialutsending for klima, John Kerry taler i Sikkerhetsrådet 23. februar. Foto: UN Photo/Eskinder Debebe

Matsikkerhet på Sikkerhetsrådets agenda

Under presidentperioden i Sikkerhetsrådet skal USA arrangere en åpen høynivådebatt om konflikt og matsikkerhet som sitt hovedarrangement der FNs generalsekretær skal delta.

USA planlegger også å holde flere møter om situasjonen i Sudan og Sør-Sudan i tillegg til å diskutere to rapporter fra generalsekretæren om situasjonen i Libya og Den demokratiske republikken Kongo.

Når det gjelder Midtøsten skal Sikkerhetsrådet holde briefinger om den humanitære og politiske situasjonen i Jemen og Syria. I tillegg til den kvartalsvise debatten om Afghanistan. Det er sannsynlig at Sikkerhetsrådet også vil forlenge mandatet til Sanksjonskomitéen for Nord-Korea der Norge er pennefører.

Sikkerhetsrådets medlemmer forventes å følge utviklingen i Etiopia, Haiti og Myanmar, å fortsette forhandlingene om en presidentuttalelse om Haiti i mars.