3,2 millioner hektar med fruktbar jord i 124 land blir brukt til å dyrke dødelig tobakk i dag – selv på steder der folk sulter. Dette melder Verdens helseorganisasjon (WHO) i anledning av Verdens tobakksfrie dag onsdag 31. mai, ifølge UN News.

WHOs generaldirektør, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, sa at regjeringer over hele verden «bruker millioner på å støtte tobakksfarmer», og at å velge å dyrke mat i stedet for tobakk vil tillate at vi «prioriterer helse, bevarer økosystemer og styrker matsikkerhet for alle».

Katastrofe for matsikkerhet og miljø

Ifølge WHO nye rapport, «Dyrk mat, ikke tobakk», står rekordhøye 349 millioner kvinner, menn og barn overfor akutt matmangel, mange av disse bor i rundt 30 land på det afrikanske kontinentet, hvor tobakksdyrkingen har økt med 15 prosent det siste tiåret.

Ifølge WHO er ni av de ti største tobakksdyrkerne lav- og mellominntektsland. Tobakksoppdrett forsterker disse landenes matsikkerhetsutfordringer siden dyrkbar jord blir tatt bort fra matdyrking.

Miljøet og lokalsamfunnene som er avhengige av tobakksdyrking lider også, ettersom vekst i avlingen fører til avskoging, forurensning av vannkilder og jordforringelse.

Ond avhengighetssirkel

Rapporten avslører også tobakksindustrien fanger bønder i en ond sirkel av avhengighet og overdriver de økonomiske fordelene av tobakk som en kontantavling.

Dr. Rüdiger Krech, WHOs direktør for helsefremmende arbeid, fortalte journalister at tobakkens økonomiske betydning er en «myte som vi må avlive snarest».

Han sa at avlingen bidrar med mindre enn 1 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) i de fleste tobakksdyrkende land, og at overskuddet går til verdens største sigarettprodusenter, mens bøndene sliter under gjeldsbyrden påført av tobakkselskaper.

— Røykere, tenk deg om to ganger

Dr. Krech forklarte også at tobakksbønder er utsatt for nikotinforgiftning og farlige sprøytemidler. Den bredere innvirkningen på lokalsamfunn og land er ødeleggende, ettersom det anslås at rundt 1,3 millioner barnearbeidere jobber på tobakksfarmer i stedet for å gå på skole, sa han.

— Beskjeden til røykere er, tenk deg om to ganger, sa Dr. Krech, da tobakkforbruk støtter en urettferdig situasjon der bønder og deres familier lider.

Bryte syklusen

WHO har gått sammen med FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) og Verdens matvareprogram (WFP) om initiativet Tobacco Free Farms, for å hjelpe tusenvis av bønder i land som Kenya og Zambia til å dyrke bærekraftige matvekster i stedet for tobakk.

Programmet gir bøndene mikrokredittlån slik at de kan betale ned gjelden til tobakksselskaper, samt kunnskap og opplæring for å dyrke alternative avlinger, og et marked for innhøstingen deres, takket være WFPs lokale anskaffelsesinitiativer.

Dr. Krech sa at dette programmet var et bevis på kraften til FN-systemet for å gjøre det mulig for bønder å bryte seg fri fra skadelig tobakksdyrking. Han skisserte ambisiøse planer for å utvide programmet, ettersom land i Asia og Sør-Amerika allerede ba om støtte.

— Vi kan hjelpe alle bønder i verden med å komme seg ut av tobakksoppdrett hvis de ønsker det, sa han.