Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dersom kuttene blir gjennomført vil det ha store konsekvenser for WHOs drift.

WHO er finansiert av flere ulike kilder. Medlemslandenes kontingent utgjør omtrent en fjerdedel av WHOs totale budsjett. Resten kommer fra internasjonale organisasjoner, private givere, FN og frivillige bidrag fra medlemsland. WHOs budsjett for årene 2018-2019 var på 6,3 milliarder USD.

Av alle WHOs medlemsland er USA den desidert største giveren – i tidsrommet 2018-2019 bidro USA med 893 millioner USD. Av dette var 237 millioner USD de påkrevde medlemskontingentene, og 656 millioner USD var frivillig bidrag.

Det frivillige bidraget er stort sett øremerket til spesielle formål som bekjempelse av polio, AIDS og en rekke andre sykdommer. Det er uklart om Trump mener at det skal kuttes i dette bidraget.

Den neste største giveren er Bill and Melinda Gates Foundation, som har bidratt med rundt ti prosent av WHOs budsjett. Storbritannia og GAVI-stiftelsen, som bidrar til vaksiner er også blant de største bidragsyterne. Storbritannia bidro med omtrent halvparten så mye som USA, 435 millioner USD i 2018-2019. Kinas bidrag er på knapt ti prosent av USAs.

Den amerikanske begrunnelsen for å kutte sine bidrag er at Kina har fått for stor innflytelse over WHO. Utenriksminister Mike Pompeo hevder at WHO lenge nektet å kalle koronautbruddet for en pandemi fordi det kinesiske kommunistpartiet ikke ville at det skulle skje.