I desember 2016 vedtok FNs generalforsamling resolusjon A/RES/71/90, som erklærte 30. juni som den internasjonale asteroidedagen.

Resolusjonsforslaget ble lagt fram av FNs komité for fredelig bruk av verdensrommet (Committee on the Peaceful Uses of Outer Space), basert på et forslag fra Association of Space Explorers.

Dagen har som mål å øke bevisstheten om asteroidefarer, og informere publikum om tiltakene som vil iverksettes på globalt nivå dersom en reell trussel mot jorda oppstår.

Historikk

Jordnære objekter (Near-Eearth objects, NEOs) representerer potensielt katastrofale trusler mot planeten vår. Et jordnært objekt er en asteroide eller komet som passerer nær jordens bane. Ifølge NASAs senter for NEO-studier, er det oppdaget over 16 000 jordnære asteroider.

Asteroidehendelsen i Tunguska i Sibir, Russland, 30. juni 1908, er det største asteroidenedslaget registrert på jorden i nyere historie. Datoen for den internasjonale asteroidedagen, minnes årsdagen for Tunguska-nedslaget.

Tunguska-eksplosjonen var en eksplosjon som ble forårsaket av et fragment av en asteroide som eksploderte 5-10 kilometer over bakken. Eksplosjonen slo overende anslagsvis 80 millioner trær på et område på 2150 kvadratkilometer, og det er beregnet at jordskjelvet fra eksplosjonen ville ha målt 5,0 på Richters skalaen.

En melding for den internasjonale asteroidedagen, fra Simonetta Di Pippo, direktør for United Nations Office for Outer Space Affairs:

United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA) har jobbet med jordnære objekter i mange år, og anerkjent at faren de representerer krever en internasjonal respons. Å identifisere objekter som utgjør trusler, og planlegge responsen, krever samarbeid fra det globale samfunnet.

Basert på internasjonale anbefalinger for asteroidetrusler, og godkjent av FNs komité for fredelig bruk av verdensrommet, ble the International Asteroid Warning Network (IAWN) og the Space Mission Planning Advisory Group (SMPAG) etablert i 2014.

International Asteroid Warning Network (IAWN) bruker veldefinerte kommunikasjonsplaner og protokoller for å bistå regjeringer i analysen av mulige konsekvenser av en asteroidepåvirkning, samt støtte planleggingen av avbøtende tiltak.

Space Mission Planning Advisory Group (SMPAG) er et forum for romfartsorganisasjoner som identifiserer teknologier som trengs for å avbøye asteroider nær jorden, og har som mål å bygge konsensus om anbefalinger for planetariske forsvarstiltak.

Lær mer