Dagen ble vedtatt av FNs generalforsamling i desember 2009 etter forslag fra Kasakhstan.

Forbud mot atomprøvesprengninger er en viktig del av FNs arbeid for nedrustning. FNs generalforsamling vedtok prøvestansavtalen i 1996. Prøvestansavtalen skal forby all atomprøvesprengning, på jordas overflate, i atmosfæren, i havet og under bakken.

Avtalen skal hindre nye stater fra å utvikle atomvåpen. Samtidig skal avtalen gjøre det umulig for stater som allerede har atomvåpen å utvikle nye eller mer avanserte atomvåpen.

Avtalen har fortsatt ikke trådt i kraft fordi alle de 44 landene som har atomkraftverk, atomvåpen eller andre kjernefysiske installasjoner må skrive under og ratifisere avtalen. Kina og USA er blant landene som ikke har ratifisert avtalen.

FN vedtok forbud mot atomvåpen i 2017 – Norge stemte imot

7. juli 2017 vedtok FNs generalforsamling en avtale som forbyr stater både å utvikle, prøvesprenge, produsere og skaffe atomvåpen. 112 land stemte for avtalen. Norge var ikke blant disse.

Begrunnelsen til den norske regjeringen var at avtalen ikke vil skape fremgang fordi den ikke støttes av noen av de landene som har atomvåpen, og at det er uaktuelt for Norge å støtte et forslag i FN som svekker NATO som forsvarsallianse.

Ressurser