I 2015 slo FNs medlemsland fast at den største globale utfordringen i dag er fattigdom, og at å utrydde alle former for fattigdom er en forutsetning for å nå FNs bærekraftsmål.

For å lykkes med å bekjempe fattigdom må både politiske myndigheter, privat sektor og sivilsamfunnet engasjere seg.

FN oppmuntrer derfor alle medlemsland, organisasjoner på internasjonalt-, regionalt- og nasjonalt nivå, og enkeltpersoner til å markere dagen ved å skape oppmerksomhet og engasjement rundt veldedig arbeid.

Dette kan gjøres ved å investere av sin tid eller penger, gjennom å for eksempel å arbeide frivillig eller gjøre en god gjerning.

Historikk

Datoen 5. september er valgt for å minnes dagen da Mor Teresa døde. Mor Teresa tjente fattige, foreldreløse, syke og døende i over 45 år. I 1979 mottok hun Nobels fredspris "for arbeidet i kampen mot fattigdom og nød, noe som også utgjør en trussel mot fred".

Mor Teresa gikk bort den 5. september 1997, men hennes minne lever videre. Hun har gått foran som et forbilde for veldedig arbeid for svake og vanskeligstilte.

Lær mer

Temaside om fattigdom

Temaside om bærekraftig utvikling

FNs bærekraftsmål