FNs dag for offentlige tjenester ble markert for første gang i 2003. Dagen skal fremme verdien offentlige tjenester har for samfunnet vårt, anerkjenne offentlig ansattes arbeid og oppmuntre unge til å satse på karrierer i offentlig sektor.

For å styrke anerkjennelsen av dagen, har FN også etablert en prisutdeling for offentlige tjenester (United Nations Public Service Awards). Prisutdelingen er den mest prestisjefylte internasjonale anerkjennelsen av offentlige tjenester. Den belønner kreative prestasjoner og bidrag fra offentlige tjenester verden over.

Prisutdelingen ble gjennomgått på nytt i 2016, for å tilpasses FNs bærekraftsmål.

Sentralt for FNs bærekraftsmål

Offentlige tjenester dekker en rekke tjenester vi er avhengige av i vårt daglige liv. Det kan være utdanning, helsetjenester, henting av avfall, rengjøring, veibygging og politi. Det er tjenester som skal sikre at felles oppgaver blir løst og felles verdier ivaretatt.

Offentlige tjenester fra stat og kommune er helt avgjørende i arbeidet med å bygge og drifte et samfunn. De bidrar til omfordeling gjennom å kreve inn skatter og avgifter for å finansiere sosial- og trygdeordninger. De skal også sørge for en bærekraftig økonomi og beskyttelse av miljøet.

For å oppnå FNs bærekraftsmål, står derfor offentlige tjenester sentralt. Dette er også anerkjent i bærekraftsmål 16: Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner.

FNs markering av dagen

FN fremmer offentlige tjenesters betydning gjennom en rekke arrangementer på dagen. Resolusjonen for dagen finner du her.

Lær mer